1. Ronald Member

  Script werk niet meer

  Topic geplaatst op: 11-02-2018 om 15:10

  sinds ik van strato naar versio ben gegaan werkt onderstaand script niet meer iemand een idee waarom?? (uitlezen van de checkboxen gaat wel maar de update werkt niet meer)

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
  <head>
  <title>Jullie persoonlijke feestpagina</title>
  <meta name="title" content="Jullie persoonlijke feest pagina" >
  <meta name="description" content="Jullie persoonlijke feest pagina">
  <meta name="keywords" content="feest, pagina">
  <meta name="language" content="nl">
  <meta name="abstract" content="Jullie persoonlijke feest pagina" >
  <meta name="classification" content="" >
  <meta name="distribution" content="GLOBAL" >
  <meta name="generator" content="Microsoft FrontPage 6.0" >
  <meta name="copyright" lang="nl" content="Copyright &copy; 2008-2010 Party fever entertainment (www.Partyfever-entertainment.nl">
  <meta name="publisher" lang="nl" content="Party fever entertainment">
  <meta name="Author" CONTENT="Party fever entertainment (bruiloft) dj drive in shows">
  <meta name="contactOrganization" content="Party fever entertainment">
  <meta name="contactStreetAddress" content="postbus 8633">
  <meta name="contactZipcode" content="3009 AP">
  <meta name="contactCity" content="maarssen utrecht">
  <meta name="contactCountry" content="Nederland">
  <meta name="creator" content="manual" >
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" >
  <script type="text/javascript" src="accordian.pack.js"></script>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../style.css">
  </head>  <?php

  $servername = "localhost";
  $username = "???????";
  $password = "????????";
  $dbname = "?????????";

  // Create connection
  $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

  // Check connection
  if ($conn->connect_error) {
  die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
  }

  $sql = "SELECT
  DATE_FORMAT(datum, '%d-%m-%Y') AS datum2,
  DATE_FORMAT(datumfeest, '%d-%m-%Y') AS datum1,
  klantnaam,klantstraat,klanthuisnr,klantpostcode,klantstad,klanttelefoon,klantmobiel,locatienaam,locatiestraat,locatiehuisnr,contract_id,
  locatiepostcode,locatiestad,locatietelefoon,locatiemobiel,locatiewebsite,feestreden,personen,beginfeest,eindfeest,shownaam,klantmail,totaalgage,
  cernaam,certelefoon,cermail,cernaam1,certelefoon1,cermail1,contractretour,aanbetaling,opties,cstatus,klantcontact,c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7,c8,c9,c10,c11,c12,c13,c14,c15,
  c16,c17,c18,c19,c20,c21,c22,c23,c24,c25,c26,c27,c28,c29,c30,c31,c32,c33,c34,c35,c36,c37,c38,c39,c40,c41,c42,c43,c44,c45,c46,c47,c48,c49,klantbox

  FROM contracten where contract_id=2263 ";

  $result = $conn->query($sql);

  if ($result->num_rows > 0) {
  // output data of each row
  while($myrowRes = $result->fetch_assoc()) {
  echo " welkom op jullie persoonlijke feestpagina " . $myrowRes["klantnaam"]. " contract id " . $myrowRes["contract_id"]."<br>" ;
  ?>  <?php


  if(isset($function) && $function=="makeEdit"){
  $sqlEdit = "UPDATE contracten SET

  `c1` = '$C1',
  `c2` = '$C2',
  `c3` = '$C3',
  `c4` = '$C4',
  `c5` = '$C5',
  `c6` = '$C6',
  `c7` = '$C7',
  `c8` = '$C8',
  `c9` = '$C9',
  `c10` = '$C10',
  `c11` = '$C11',
  `c12` = '$C12',
  `c13` = '$C13',
  `c14` = '$C14',
  `c15` = '$C15',
  `c16` = '$C16',
  `c17` = '$C17',
  `c18` = '$C18',
  `c19` = '$C19',
  `c20` = '$C20',
  `c21` = '$C21',
  `c22` = '$C22',
  `c23` = '$C23',
  `c24` = '$C24',
  `c25` = '$C25',
  `c26` = '$C26',
  `c27` = '$C27',
  `c28` = '$C28',
  `c29` = '$C29',
  `c30` = '$C30',
  `c31` = '$C31',
  `c32` = '$C32',
  `c33` = '$C33',
  `c34` = '$C34',
  `c35` = '$C35',
  `c36` = '$C36',
  `c37` = '$C37',
  `c38` = '$C38',
  `c39` = '$C39',
  `c40` = '$C40',
  `c41` = '$C41',
  `c42` = '$C42',
  `c43` = '$C43',
  `c44` = '$C44',
  `c45` = '$C45',
  `c46` = '$C46',
  `c47` = '$C47',
  `c48` = '$C48',
  `c49` = '$C49',
  `klantbox` = '$S1',
  `cernaam` = '$name28',
  `certelefoon` = '$name36',
  `cermail` = '$name37',
  `cernaam1` = '$name128',
  `certelefoon1` = '$name129',
  `cermail1` = '$name130'  WHERE contract_id=2263";

  if (mysqli_query($conn, $sqlEdit)) {

  echo'<script type="text/javascript" language="javascript">alert("Jullie wijzigingen zijn aangepast.");history.go(-1);</script>';

  } else {

  echo "Er is iets fout gegaan neem contact met ons op" . mysqli_error($conn);
  }
  }

  ?>


  <form id="enterForm" name="dateEnter" method="POST" action="bruiloft.php?function=makeEdit">


  <table class="table1" width="950">
  <tr>
  <td width="144" align="left">&nbsp;</td>
  <td width="92" align="left">&nbsp;</td>
  <td width="114" align="left">&nbsp;</td>
  <td width="93" align="left">&nbsp;</td>
  <td width="103" align="left">&nbsp;</td>
  <td width="376" align="left">&nbsp;
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td align="left" colspan="6">

  Hier kunnen jullie je persoonlijke muziekwensen invullen, de
  muziekwensen kun je tot <b>uiterlijk een week</b> voor jullie
  feest aanpassen en zal dan worden<br> doorgegeven aan de dj die
  de muziek op jullie feest zal gaan verzorgen. Willen jullie in
  de laatste week toch nog veranderingen in de muziekwensen<br>
  aanbrengen dan is dit mogelijk tot <b>uiterlijk 3</b> dagen voor
  de feestdatum via e-mail.
  <a href="mailto:info@partyfever-entertainment.nl?subject=aanpassingen">
  Klik hier om aanpassingen te mailen</a>

  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td align="left">&nbsp;</td>
  <td align="left">&nbsp;</td>
  <td align="left">&nbsp;</td>
  <td align="left">&nbsp;</td>
  <td align="left">&nbsp;</td>
  <td width="376" align="left">&nbsp;
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td bgcolor="#E9CFBA" align="left"><b>
  &nbsp;Diversen</b></td>
  <td bgcolor="#E9CFBA" align="left"><b>
  &nbsp;Electro</b>.</td>
  <td bgcolor="#E9CFBA" align="left"><b>
  &nbsp;Nederlands</b></td>
  <td bgcolor="#E9CFBA" align="left"><b>
  &nbsp;Latin</b></td>
  <td bgcolor="#E9CFBA" align="left"><b>
  &nbsp;Jamaica</b></td>
  <td bgcolor="#E9CFBA" width="376" align="left">
  <b><u>
  Aanvullingen/opmerkingen betreffende de muziek.</u></b>

  </td>
  </tr>
  <tr>

  <td align="left" valign="top">
  <?php echo '<input type="checkbox" name="C1" value="checked" ' . $myrowRes['c1'] . '>';?>60's<br>
  <?php echo '<input type="checkbox" name="C2" value="checked" ' . $myrowRes['c2'] . '>';?>70's<br>
  <?php echo '<input type="checkbox" name="C3" value="checked" ' . $myrowRes['c3'] . '>';?>80's<br>
  <?php echo '<input type="checkbox" name="C4" value="checked" ' . $myrowRes['c4'] . '>';?>90's<br>
  <?php echo '<input type="checkbox" name="C5" value="checked" ' . $myrowRes['c5'] . '>';?>Top40<br>
  <?php echo '<input type="checkbox" name="C6" value="checked" ' . $myrowRes['c6'] . '>';?>Rock and roll<br>
  <?php echo '<input type="checkbox" name="C7" value="checked" ' . $myrowRes['c7'] . '>';?>Motown<br>
  <?php echo '<input type="checkbox" name="C8" value="checked" ' . $myrowRes['c8'] . '>';?>Disco<br>
  <?php echo '<input type="checkbox" name="C9" value="checked" ' . $myrowRes['c9'] . '>';?> Dance classics<br>
  <?php echo '<input type="checkbox" name="C10" value="checked" ' . $myrowRes['c10'] . '>';?>R &amp; B<br>
  <?php echo '<input type="checkbox" name="C11" value="checked" ' . $myrowRes['c11'] . '>';?>Hiphop<br>
  <?php echo '<input type="checkbox" name="C12" value="checked" ' . $myrowRes['c12'] . '>';?>Rap<br>
  <?php echo '<input type="checkbox" name="C13" value="checked" ' . $myrowRes['c13'] . '>';?>Rock<br>
  <?php echo '<input type="checkbox" name="C14" value="checked" ' . $myrowRes['c14'] . '>';?>Alternative<br>
  <?php echo '<input type="checkbox" name="C15" value="checked" ' . $myrowRes['c15'] . '>';?>Stijldans<br>
  <?php echo '<input type="checkbox" name="C16" value="checked" ' . $myrowRes['c16'] . '>';?>Country<br>
  <?php echo '<input type="checkbox" name="C17" value="checked" ' . $myrowRes['c17'] . '>';?>Line dans<br>
  <?php echo '<input type="checkbox" name="C18" value="checked" ' . $myrowRes['c18'] . '>';?>Slijp/ballades </td>

  <td align="left" valign="top">

  <?php echo '<input type="checkbox" name="C19" value="checked" ' . $myrowRes['c19'] . '>';?>Dance<br>
  <?php echo '<input type="checkbox" name="C20" value="checked" ' . $myrowRes['c20'] . '>';?>Trance<br>
  <?php echo '<input type="checkbox" name="C21" value="checked" ' . $myrowRes['c21'] . '>';?>House<br>
  <?php echo '<input type="checkbox" name="C22" value="checked" ' . $myrowRes['c22'] . '>';?>Hardcore<br>
  <?php echo '<input type="checkbox" name="C23" value="checked" ' . $myrowRes['c23'] . '>';?>Happy hardc.<br>
  <?php echo '<input type="checkbox" name="C24" value="checked" ' . $myrowRes['c24'] . '>';?>Tekno<br>
  <?php echo '<input type="checkbox" name="C25" value="checked" ' . $myrowRes['c25'] . '>';?>Oldscool<br>
  <?php echo '<input type="checkbox" name="C26" value="checked" ' . $myrowRes['c26'] . '>';?>Hardstyle</td>

  <td align="left" valign="top">

  <?php echo '<input type="checkbox" name="C27" value="checked" ' . $myrowRes['c27'] . '>';?>Smartlap<br>
  <?php echo '<input type="checkbox" name="C28" value="checked" ' . $myrowRes['c28'] . '>';?>Hollands pop<br>
  <?php echo '<input type="checkbox" name="C29" value="checked" ' . $myrowRes['c29'] . '>';?>Skihut<br>
  <?php echo '<input type="checkbox" name="C30" value="checked" ' . $myrowRes['c30'] . '>';?>Piraat<br>
  <?php echo '<input type="checkbox" name="C31" value="checked" ' . $myrowRes['c31'] . '>';?>Feest</td>

  <td align="left" valign="top">

  <?php echo '<input type="checkbox" name="C32" value="checked" ' . $myrowRes['c32'] . '>';?>Salsa<br>
  <?php echo '<input type="checkbox" name="C33" value="checked" ' . $myrowRes['c33'] . '>';?>Bachata<br>
  <?php echo '<input type="checkbox" name="C34" value="checked" ' . $myrowRes['c34'] . '>';?>Merenque<br>
  <?php echo '<input type="checkbox" name="C35" value="checked" ' . $myrowRes['c35'] . '>';?>Samba<br>
  <?php echo '<input type="checkbox" name="C36" value="checked" ' . $myrowRes['c36'] . '>';?>Soukous<br>
  <?php echo '<input type="checkbox" name="C37" value="checked" ' . $myrowRes['c37'] . '>';?>Son<br>
  <?php echo '<input type="checkbox" name="C38" value="checked" ' . $myrowRes['c38'] . '>';?>Soca<br>
  <?php echo '<input type="checkbox" name="C39" value="checked" ' . $myrowRes['c39'] . '>';?>Latin Rock</td>

  <td align="left" valign="top">

  <?php echo '<input type="checkbox" name="C32" value="checked" ' . $myrowRes['c40'] . '>';?>Dancehall<br>
  <?php echo '<input type="checkbox" name="C41" value="checked" ' . $myrowRes['c41'] . '>';?>Reggae<br>
  <?php echo '<input type="checkbox" name="C42" value="checked" ' . $myrowRes['c42'] . '>';?>Reaggaeton<br>
  <?php echo '<input type="checkbox" name="C43" value="checked" ' . $myrowRes['c43'] . '>';?>Ska</td>

  <td align="left" valign="top" width="376">

  <textarea rows="23" name="S1" cols="60"><?php echo $myrowRes['klantbox'];?></textarea></td>
  </tr>
  <tr>
  <td align="left" valign="top" colspan="6"><hr></td>
  </tr>
  <tr>
  <td align="left" valign="top" colspan="6"><b>Wens je dat de dj praat/entertaint</b></td>
  </tr>
  <tr>
  <td align="left" valign="top"></td>
  <td align="left" valign="top"></td>
  <td align="left" valign="top"></td>
  <td align="left" valign="top"></td>
  <td align="left" valign="top"></td>
  <td align="left" valign="top" width="376"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td align="left" valign="top" colspan="6">  <?php echo '<input type="checkbox" name="C44" value="checked" ' . $myrowRes['c44'] . '>';?> Nee dat hoeft niet<br>
  <?php echo '<input type="checkbox" name="C45" value="checked" ' . $myrowRes['c45'] . '>';?> Met mate<br>
  <?php echo '<input type="checkbox" name="C46" value="checked" ' . $myrowRes['c46'] . '>';?> ja dat mag<br>
  <?php echo '<input type="checkbox" name="C49" value="checked" ' . $myrowRes['c49'] . '>';?> Geen voorkeur (op inzicht van de DJ)
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td align="left" valign="top" colspan="6"><hr></td>
  </tr>
  <tr>
  <td align="left" valign="top"></td>
  <td align="left" valign="top"></td>
  <td align="left" valign="top"></td>
  <td align="left" valign="top"></td>
  <td align="left" valign="top"></td>
  <td align="left" valign="top" width="376"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td align="left" valign="top" colspan="6">


  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td align="left" valign="top">

  <input name = "update" type = "submit"id = "update" value = "Wijzigingen opslaan" />

  </td>
  <td align="left" valign="top"></td>
  <td align="left" valign="top"></td>
  <td align="left" valign="top"></td>
  <td align="left" valign="top"></td>
  <td align="left" valign="top" width="376">&nbsp;</td>
  </tr>

  </table>  </form>


  <?} }?>

  </body>

 2. Fabien Versio medewerker
  Reactie geplaatst op: 11-02-2018 om 15:19

  Hallo, heeft u ook eens getest met een andere PHP versie op het domein: https://www.versio.nl/artikelen/345-hoe-selecteer-ik-een-andere-php-versie

  Vond u dit antwoord nuttig?

 3. Ronald Member
  Reactie geplaatst op: 11-02-2018 om 15:54

  Jip maar lost helaas ook niks op

  Vond u dit antwoord nuttig?

 4. Ronald Member
  Reactie geplaatst op: 11-02-2018 om 16:02

  Misschien ter aanvulling ik kan dus de waarde van de boxen wel uitlezen uit de database maar geen waarde via makeEdit terugschrijven in de database het lijkt of hij de waardes uit de boxen niet uitleest

  Vond u dit antwoord nuttig?