1. Dennis Member

  Wordpress wp-config instellingen

  Topic geplaatst op: 28-10-2017 om 12:38

  Weet iemand de wp-config instellingen die versio gebruikt voor WP?

  Door herinstallatie met de ftp ipv via de DirectAdmin built-in tool meldt wordpress dat het wp-config file aangepast moet worden.

  Naam db, Naam gebruik, etc.

  // ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
  /** The name of the database for WordPress */
  define('DB_NAME', 'database_name_here');

  /** MySQL database username */
  define('DB_USER', 'username_here');

  /** MySQL database password */
  define('DB_PASSWORD', 'password_here');

  /** MySQL hostname */
  define('DB_HOST', 'localhost');

  /** Database Charset to use in creating database tables. */
  define('DB_CHARSET', 'utf8');

  /** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
  define('DB_COLLATE', '');

  Anyone?

  Thanks,

  Dennis

 2. Fabien Versio medewerker
  Reactie geplaatst op: 28-10-2017 om 12:50

  Hallo, u kunt in DirectAdmin -> MySQL management nakijken welke database is aangemaakt voor uw website (of een database aanmaken) en eventueel het paswoord daar resetten. U krijgt vervolgens de nodige instellingen te zien voor in het wp-config.php bestand.

  Vond u dit antwoord nuttig?

 3. Dennis Member
  Reactie geplaatst op: 28-10-2017 om 15:17

  Dankjewel Fabien. Het is gelukt zo.

  Vond u dit antwoord nuttig?