1. Frederik Member

  E-mails komen niet toe

  Topic geplaatst op: 26-07-2016 om 08:48

  Beste

  Ik heb een eenvoudige PHP-contactpagina gemaakt op http://tegelwerken-degeeter.be/index2.php, deze stuurt normaal de mails door naar mijn klant via info@tegelwerken-degeeter.be.
  Echter komen deze mails nooit toe in het postvak, ook niet in de ongewenste mailbox.
  De beheerder van zijn mailbox zegt dat ze niet in zijn spamfilter terecht komen... echter is het bizarre dat de mails wel toekomen naar mijn e-mailadressen indien ik naar deze probeer te sturen.

  PS: het SPF record werd ook reeds aangepast.

  Iemand nog een idee ?

  ---------
  CODE
  --------
  <?PHP
  function validateFeedbackForm($arr)
  {
  function clean_string($string) {
  $bad = array("content-type","bcc:","to:","cc:","href");
  return str_replace($bad,"",$string);
  }
  extract($arr);
  $errMsg = $email_message = "";

  if(!$last_name) {
  $errMsg .= "*Vul achternaam in<br/>";
  }else {
  if (!preg_match("/^[a-zA-Z -]*$/",$last_name)) {
  $errMsg .= "*Vul een correcte achternaam in<br/>";
  }else {
  $email_message .= "Achternaam: ".clean_string($last_name)."\\n";
  }
  }

  if(!$first_name) {
  $errMsg .= "*Vul voornaam in<br/>";
  }else {
  if (!preg_match("/^[a-zA-Z -]*$/",$first_name)) {
  $errMsg .= "*Vul een correcte voornaam in<br/>";
  }else {
  $email_message .= "Voornaam: ".clean_string($first_name)."\\n";
  }
  }

  if(!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
  $errMsg .= "*Vul een correct email-adres in<br/>";
  }else {
  $email_message .= "Email: ".clean_string($email)."\\n";
  }


  $comment = $_POST['comment']; // required
  $email_message .= "Boodschap: ".clean_string($comment)."\\n";


  if(!empty($errMsg)){
  return $errMsg;
  }

  // Geef GELDIGE adressen op
  // Een korte benaming voor jouw website
  $website_naam = 'Tegelwerken De Geeter';
  // Jouw eigen geldige emailadres
  $eigen_emailadres = "info@tegelwerken-degeeter.be";
  // Een geldig emailadres voor errors
  $error_emailadres = "info@tegelwerken-degeeter.be";
  // De naam van de verzender
  $naam_verzender = $first_name . " " . $last_name;
  // Het geldige emailadres van de afzender
  $email_verzender = $email;
  // Een geldig emailadres of helemaal leeg laten
  $bcc_emailadres = "";
  // HTML mail? True/False
  $html = false;
  // send email and redirect
  $to = "info@tegelwerken-degeeter.be";
  $headers = 'From: ' . $website_naam . ' <' . $eigen_emailadres . '>' . "\\r\\n";
  $headers .= 'Reply-To: ' . $naam_verzender . ' <' . $email_verzender . '>' . "\\r\\n";
  $headers .= 'Return-Path: Mail-Error <' . $error_emailadres . '>' . "\\r\\n";
  $headers .= ($bcc_emailadres != '') ? 'Bcc: ' . $bcc_emailadres . "\\r\\n" : '';
  $headers .= 'X-Mailer: PHP/' . phpversion() . "\\r\\n";
  $headers .= 'X-Priority: Normal' . "\\r\\n";
  $headers .= "MIME-Version: 1.0\\r\\n";
  $headers .= "Content-type: text/plain; charset=iso-8859-1\\r\\n";
  $subject = "Tegelwerken SDG, bericht via website van " . $first_name . " " . $last_name;
  mail($to, $subject, $email_message, $headers);
  header("Location: successPage.php");
  exit;

  }

  // submit > roep form handler aan
  if(isset($_POST['submit'])) {
  // call form handler
  $errorMsg = validateFeedbackForm($_POST);
  }
  ?>

 2. Tom Versio medewerker
  Reactie geplaatst op: 26-07-2016 om 14:44

  U dient een info@tegelwerken-degeeter.be e-mailadres aan te maken in Directadmin voor domein tegelwerken-degeeter.be . Dit hebben wij laten forceren via info@uwdomeinnaam.nl om spam tegen te gaan voor bijvoorbeeld gehackte websites.

  Zie https://www.versio.nl/artikelen/71-hoe-maak-ik-een-email-account-aan-en-koppel-ik-deze-aan-een-email-programma

  Vond u dit antwoord nuttig?