1. Thomas Member

  VPS load hoog

  Topic geplaatst op: 16-02-2012 om 14:12

  Hallo,
  Sinds enkele maanden heb ik een VPS bij Versio. Werkt allemaal lekker.
  Echter een paar dagen nu al achter elkaar dat ik op de meest onverwachte momenten mailtjes krijg dat de load heel hoog is. Vaak rond de 12 tot 15 maar soms ook gewoon 25 tot 30!! Het enige wat ik de meeste keren kan doen is een reboot via SolusVM en dan is alles weer bereikbaar. Het zijn zeker geen drukke momenten, sowieso zijn er niet meer dan 100 bezoekers op alle sites samen per dag.

  Ik kijk elke keer alle logs na maar kan niets ongebruikelijks vinden. Soms wordt httpd gestart omdat ie niet meer loopt om wat voor reden dan ook, maar dat is totaal niet op de tijden dat de load hoog is.

  Heeft iemand hier ervaring mee of weet iemand dé oplossing?
  Ik heb namelijk zelf niet veel gedaan aan de standaard configuratie behalve sshd over een andere poort laten lopen omdat die constant werd aangevallen. Overigens komen er af en toe nog wel aanvallen binnen op proftpd en dovecot, alleen die zijn weer op totaal andere tijden.

  Begin er wel van te balen, wil ondertussen wel een keer uptime op gaan bouwen.
  Mvg, Thomas

 2. Terry Member
  Reactie geplaatst op: 16-02-2012 om 14:54

  Installeer atop, htop en geef daar de uitlag van. Ook graag van top u.a.b

  Vond u dit antwoord nuttig?

 3. Thomas Member
  Reactie geplaatst op: 16-02-2012 om 15:36

  Last login: Thu Feb 16 12:40:20 on ttys000
  MacBook-Air-van-Thomas:~ Thomas$ ssh rebeldesigner.nl -l admin -p 4819
  admin@rebeldesigner.nl's password:
  Last login: Thu Feb 16 14:58:37 2012 from 53518047.cm-6-2c.dynamic.ziggo.nl
  [admin@vps17501 ~]$ su -
  Wachtwoord:
  [root@vps17501 ~]# yum
  Loaded plugins: fastestmirror
  You need to give some command
  usage: yum [options] COMMAND

  List of Commands:

  check-update Check for available package updates
  clean Remove cached data
  deplist List a package's dependencies
  downgrade downgrade a package
  erase Remove a package or packages from your system
  groupinfo Display details about a package group
  groupinstall Install the packages in a group on your system
  grouplist List available package groups
  groupremove Remove the packages in a group from your system
  help Display a helpful usage message
  info Display details about a package or group of packages
  install Install a package or packages on your system
  list List a package or groups of packages
  localinstall Install a local RPM
  makecache Generate the metadata cache
  provides Find what package provides the given value
  reinstall reinstall a package
  repolist Display the configured software repositories
  resolvedep Determine which package provides the given dependency
  search Search package details for the given string
  shell Run an interactive yum shell
  update Update a package or packages on your system
  upgrade Update packages taking obsoletes into account


  options:
  -h, --help show this help message and exit
  -t, --tolerant be tolerant of errors
  -C run entirely from cache, don't update cache
  -c [config file] config file location
  -R [minutes] maximum command wait time
  -d [debug level] debugging output level
  --showduplicates show duplicates, in repos, in list/search commands
  -e [error level] error output level
  -q, --quiet quiet operation
  -v, --verbose verbose operation
  -y answer yes for all questions
  --version show Yum version and exit
  --installroot=[path] set install root
  --enablerepo=[repo] enable one or more repositories (wildcards allowed)
  --disablerepo=[repo] disable one or more repositories (wildcards allowed)
  -x [package], --exclude=[package]
  exclude package(s) by name or glob
  --disableexcludes=[repo]
  disable exclude from main, for a repo or for
  everything
  --obsoletes enable obsoletes processing during updates
  --noplugins disable Yum plugins
  --nogpgcheck disable gpg signature checking
  --disableplugin=[plugin]
  disable plugins by name
  --enableplugin=[plugin]
  enable plugins by name
  --skip-broken skip packages with depsolving problems
  --color=COLOR control whether color is used

  Plugin Options:
  [root@vps17501 ~]# yum list atop
  Loaded plugins: fastestmirror
  Determining fastest mirrors
  * base: ftp.nluug.nl
  * extras: ftp.nluug.nl
  * updates: ftp.nluug.nl
  base | 1.1 kB 00:00
  extras | 2.1 kB 00:00
  extras/primary_db | 187 kB 00:00
  updates | 1.9 kB 00:00
  updates/primary_db | 585 kB 00:00
  Excluding Packages in global exclude list
  Finished
  Error: No matching Packages to list
  [root@vps17501 ~]# yum list htop
  Loaded plugins: fastestmirror
  Loading mirror speeds from cached hostfile
  * base: ftp.nluug.nl
  * extras: ftp.nluug.nl
  * updates: ftp.nluug.nl
  Excluding Packages in global exclude list
  Finished
  Error: No matching Packages to list
  [root@vps17501 ~]# yum install rpm
  Loaded plugins: fastestmirror
  Loading mirror speeds from cached hostfile
  * base: ftp.nluug.nl
  * extras: ftp.nluug.nl
  * updates: ftp.nluug.nl
  Excluding Packages in global exclude list
  Finished
  Setting up Install Process
  Package rpm-4.4.2.3-22.el5_7.2.i386 already installed and latest version
  Nothing to do
  [root@vps17501 ~]# wget http://packages.sw.be/htop/htop-0.8.3-1.rh9.rf.i386.rpm
  --2012-02-16 15:32:31-- http://packages.sw.be/htop/htop-0.8.3-1.rh9.rf.i386.rpm
  Resolving packages.sw.be 78.46.17.228
  Connecting to packages.sw.be|78.46.17.228|:80 connected.
  HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
  Location: http://pkgs.repoforge.org/htop/htop-0.8.3-1.rh9.rf.i386.rpm [following]
  --2012-02-16 15:32:31-- http://pkgs.repoforge.org/htop/htop-0.8.3-1.rh9.rf.i386.rpm
  Resolving pkgs.repoforge.org 78.46.17.228
  Connecting to pkgs.repoforge.org|78.46.17.228|:80 connected.
  HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
  Location: http://rpmforge.sw.be/redhat/9/en/i386/rpmforge/RPMS/htop-0.8.3-1.rh9.rf.i386.rpm [following]
  --2012-02-16 15:32:31-- http://rpmforge.sw.be/redhat/9/en/i386/rpmforge/RPMS/htop-0.8.3-1.rh9.rf.i386.rpm
  Resolving rpmforge.sw.be 78.46.17.228
  Connecting to rpmforge.sw.be|78.46.17.228|:80 connected.
  HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
  Location: http://tree.repoforge.org/redhat/9/en/i386/rpmforge/RPMS/htop-0.8.3-1.rh9.rf.i386.rpm [following]
  --2012-02-16 15:32:31-- http://tree.repoforge.org/redhat/9/en/i386/rpmforge/RPMS/htop-0.8.3-1.rh9.rf.i386.rpm
  Resolving tree.repoforge.org 78.46.17.228
  Connecting to tree.repoforge.org|78.46.17.228|:80 connected.
  HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
  Location: http://apt.sw.be/redhat/9/en/i386/rpmforge/RPMS/htop-0.8.3-1.rh9.rf.i386.rpm [following]
  --2012-02-16 15:32:31-- http://apt.sw.be/redhat/9/en/i386/rpmforge/RPMS/htop-0.8.3-1.rh9.rf.i386.rpm
  Resolving apt.sw.be 193.1.193.67
  Connecting to apt.sw.be|193.1.193.67|:80 connected.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: 72652 (71K) [application/x-redhat-package-manager]
  Saving to: `htop-0.8.3-1.rh9.rf.i386.rpm'

  100%[======================================>] 72,652 --.-K/s in 0.05s

  2012-02-16 15:32:31 (1.32 MB/s) - `htop-0.8.3-1.rh9.rf.i386.rpm' saved [72652/72652]

  [root@vps17501 ~]# rpm -i htop-0.8.3-1.rh9.rf.i386.rpm
  warning: htop-0.8.3-1.rh9.rf.i386.rpm: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 6b8d79e6
  [root@vps17501 ~]# htop
  [root@vps17501 ~]# yum list atop
  Loaded plugins: fastestmirror
  Loading mirror speeds from cached hostfile
  * base: ftp.nluug.nl
  * extras: ftp.nluug.nl
  * updates: ftp.nluug.nl
  Excluding Packages in global exclude list
  Finished
  Error: No matching Packages to list
  [root@vps17501 ~]# rpm -Uvh http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm
  Retrieving http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm
  warning: /var/tmp/rpm-xfer.1gt9Fm: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 217521f6
  Preparing... ########################################### [100%]
  1:epel-release ########################################### [100%]
  [root@vps17501 ~]# yum install atop
  Loaded plugins: fastestmirror
  Loading mirror speeds from cached hostfile
  * base: ftp.nluug.nl
  * epel: ftp.nluug.nl
  * extras: ftp.nluug.nl
  * updates: ftp.nluug.nl
  epel | 3.4 kB 00:00
  epel/primary_db | 3.1 MB 00:00
  Excluding Packages in global exclude list
  Finished
  Setting up Install Process
  Resolving Dependencies
  --> Running transaction check
  ---> Package atop.i386 0:1.26-1.el5.2 set to be updated
  --> Finished Dependency Resolution

  Dependencies Resolved

  ======================================================================================================================
  Package Arch Version Repository Size
  ======================================================================================================================
  Installing:
  atop i386 1.26-1.el5.2 epel 115 k

  Transaction Summary
  ======================================================================================================================
  Install 1 Package(s)
  Upgrade 0 Package(s)

  Total download size: 115 k
  Is this ok [y/N]: y
  Downloading Packages:
  atop-1.26-1.el5.2.i386.rpm | 115 kB 00:00
  warning: rpmts_HdrFromFdno: Header V4 DSA signature: NOKEY, key ID 217521f6
  epel/gpgkey | 1.7 kB 00:00
  Importing GPG key 0x217521F6 "Fedora EPEL " from /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL
  Is this ok [y/N]: y
  Running rpm_check_debug
  Running Transaction Test
  Finished Transaction Test
  Transaction Test Succeeded
  Running Transaction
  Installing : atop 1/1

  Installed:
  atop.i386 0:1.26-1.el5.2

  Complete!
  [root@vps17501 ~]# atop
  activate process accounting: Operation not permitted
  warning: no process exit detection!

  ATOP - vps17501 2012/02/16 15:35:24 ------ 16h2m42s elapsed
  PRC | sys 50.86s | user 9.06s | #proc 86 | #tslpi 91 | #tslpu 0 | #zombie 0 | #exit ? |
  CPU | sys 0% | user 0% | irq 0% | idle 93% | wait 7% | curf 2.53GHz | curscal ?% |
  CPL | avg1 0.06 | avg5 0.03 | avg15 0.00 | csw 145983e3 | intr 0 | | numcpu 1 |
  MEM | tot 1.0G | free 827.6M | cache 0.0M | dirty 14.0M | buff 0.0M | slab 0.0M | |
  SWP | tot 0.0M | free 0.0M | | | | vmcom 0.0M | vmlim 0.0M |
  NET | transport | tcpi 174553 | tcpo 248610 | udpi 1625 | udpo 1643 | tcpao 640 | tcppo 9314 |
  NET | network | ipi 176295 | ipo 252763 | ipfrw 0 | deliv 176295 | icmpi 64 | icmpo 46 |
  NET | venet0 ---- | pcki 171691 | pcko 248155 | si 3 Kbps | so 40 Kbps | erri 0 | erro 0 |
  NET | lo ---- | pcki 4604 | pcko 4604 | si 0 Kbps | so 0 Kbps | erri 0 | erro 0 |
  *** system and process activity since boot ***
  PID RUID EUID THR SYSCPU USRCPU VGROW RGROW RDDSK WRDSK ST EXC S CPUNR CPU CMD 1/4
  9290 root root 1 48.03s 6.43s 3464K 648K 110.1M 200K N- - S 0 0% dovecot
  9328 root root 1 0.14s 0.48s 4168K 1332K 2408K 0K N- - S 0 0% auth
  9440 mysql mysql 1 0.47s 0.06s 35860K 4788K 0K 4K N- - S 0 0% mysqld
  18279 apache apache 1 0.13s 0.34s 26956K 12124K 1772K 172K N- - S 0 0% httpd
  26531 apache apache 1 0.12s 0.27s 27104K 12296K 1036K 216K N- - S 0 0% httpd
  9411 mysql mysql 1 0.37s 0.02s 35860K 4788K 73712K 420.3M N- - S 0 0% mysqld
  9394 mysql mysql 1 0.22s 0.12s 35860K 4788K 10804K 4K N- - S 0 0% mysqld
  9327 root root 1 0.08s 0.24s 4868K 1612K 2336K 0K N- - S 0 0% config
  9404 root nobody 1 0.02s 0.25s 9440K 776K 33156K 352K N- - S 0 0% directadmin
  9470 root root 1 0.27s 0.00s 5376K 624K 543.7M 18664K N- - S 0 0% crond
  9251 root root 1 0.19s 0.03s 1816K 528K 2140K 5488K N- - S 0 0% syslogd
  17822 apache apache 1 0.05s 0.13s 29416K 12320K 1028K 68K N- - S 0 0% httpd
  3280 root root 1 0.08s 0.08s 26420K 11848K 32752K 3896K N- - S 0 0% httpd
  9395 root root 1 0.10s 0.06s 3272K 516K 4076K 2344K N- - S 0 0% da-popb4smtp
  4040 apache apache 1 0.04s 0.06s 27252K 12080K 700K 44K N- - S 0 0% httpd
  15924 apache apache 1 0.03s 0.07s 26948K 11928K 204K 52K N- - S 0 0% httpd
  9312 root root 1 0.08s 0.01s 3492K 780K 480K 0K N- - S 0 0% log
  9595 named named 4 0.04s 0.04s 39660K 1740K 5520K 4K N- - S 0 0% named
  9311 dovecot dovecot 1 0.04s 0.03s 3380K 772K 548K 0K N- - S 0 0% anvil
  7940 root root 4 0.07s 0.00s 32700K 468K 3144K 8872K N- - S 0 0% brcm_iscsiuio
  16157 root root 1 0.02s 0.04s 3784K 848K 308K 0K N- - S 0 0% auth
  15786 apache apache 1 0.02s 0.03s 27264K 12088K 240K 40K N- - S 0 0% httpd
  11622 admin admin 1 0.03s 0.02s 10200K 1696K 0K 0K N- - S 0 0% sshd
  14239 root root 1 0.02s 0.03s 4632K 1468K 42056K 27504K N- - S 0 0% bash
  3460 root root 1 0.02s 0.03s 4632K 1464K 64K 0K N- - S 0 0% bash
  3105 root root 1 0.01s 0.03s 10048K 2844K 1440K 12K N- - S 0 0% sshd
  26450 dovecot dovecot 1 0.01s 0.03s 6816K 2532K 0K 0K N- - S 0 0% imap-login


  Dat is atop

  Last login: Thu Feb 16 12:40:20 on ttys000
  MacBook-Air-van-Thomas:~ Thomas$ ssh rebeldesigner.nl -l admin -p 4819
  admin@rebeldesigner.nl's password:
  Last login: Thu Feb 16 14:58:37 2012 from 53518047.cm-6-2c.dynamic.ziggo.nl
  [admin@vps17501 ~]$ su -
  Wachtwoord:
  [root@vps17501 ~]# yum
  Loaded plugins: fastestmirror
  You need to give some command
  usage: yum [options] COMMAND

  List of Commands:

  check-update Check for available package updates
  clean Remove cached data
  deplist List a package's dependencies
  downgrade downgrade a package
  erase Remove a package or packages from your system
  groupinfo Display details about a package group
  groupinstall Install the packages in a group on your system
  grouplist List available package groups
  groupremove Remove the packages in a group from your system
  help Display a helpful usage message
  info Display details about a package or group of packages
  install Install a package or packages on your system
  list List a package or groups of packages
  localinstall Install a local RPM
  makecache Generate the metadata cache
  provides Find what package provides the given value
  reinstall reinstall a package
  repolist Display the configured software repositories
  resolvedep Determine which package provides the given dependency
  search Search package details for the given string
  shell Run an interactive yum shell
  update Update a package or packages on your system
  upgrade Update packages taking obsoletes into account


  options:
  -h, --help show this help message and exit
  -t, --tolerant be tolerant of errors
  -C run entirely from cache, don't update cache
  -c [config file] config file location
  -R [minutes] maximum command wait time
  -d [debug level] debugging output level
  --showduplicates show duplicates, in repos, in list/search commands
  -e [error level] error output level
  -q, --quiet quiet operation
  -v, --verbose verbose operation
  -y answer yes for all questions
  --version show Yum version and exit
  --installroot=[path] set install root
  --enablerepo=[repo] enable one or more repositories (wildcards allowed)
  --disablerepo=[repo] disable one or more repositories (wildcards allowed)
  -x [package], --exclude=[package]
  exclude package(s) by name or glob
  --disableexcludes=[repo]
  disable exclude from main, for a repo or for
  everything
  --obsoletes enable obsoletes processing during updates
  --noplugins disable Yum plugins
  --nogpgcheck disable gpg signature checking
  --disableplugin=[plugin]
  disable plugins by name
  --enableplugin=[plugin]
  enable plugins by name
  --skip-broken skip packages with depsolving problems
  --color=COLOR control whether color is used

  Plugin Options:
  [root@vps17501 ~]# yum list atop
  Loaded plugins: fastestmirror
  Determining fastest mirrors
  * base: ftp.nluug.nl
  * extras: ftp.nluug.nl
  * updates: ftp.nluug.nl
  base | 1.1 kB 00:00
  extras | 2.1 kB 00:00
  extras/primary_db | 187 kB 00:00
  updates | 1.9 kB 00:00
  updates/primary_db | 585 kB 00:00
  Excluding Packages in global exclude list
  Finished
  Error: No matching Packages to list
  [root@vps17501 ~]# yum list htop
  Loaded plugins: fastestmirror
  Loading mirror speeds from cached hostfile
  * base: ftp.nluug.nl
  * extras: ftp.nluug.nl
  * updates: ftp.nluug.nl
  Excluding Packages in global exclude list
  Finished
  Error: No matching Packages to list
  [root@vps17501 ~]# yum install rpm
  Loaded plugins: fastestmirror
  Loading mirror speeds from cached hostfile
  * base: ftp.nluug.nl
  * extras: ftp.nluug.nl
  * updates: ftp.nluug.nl
  Excluding Packages in global exclude list
  Finished
  Setting up Install Process
  Package rpm-4.4.2.3-22.el5_7.2.i386 already installed and latest version
  Nothing to do
  [root@vps17501 ~]# wget http://packages.sw.be/htop/htop-0.8.3-1.rh9.rf.i386.rpm
  --2012-02-16 15:32:31-- http://packages.sw.be/htop/htop-0.8.3-1.rh9.rf.i386.rpm
  Resolving packages.sw.be 78.46.17.228
  Connecting to packages.sw.be|78.46.17.228|:80 connected.
  HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
  Location: http://pkgs.repoforge.org/htop/htop-0.8.3-1.rh9.rf.i386.rpm [following]
  --2012-02-16 15:32:31-- http://pkgs.repoforge.org/htop/htop-0.8.3-1.rh9.rf.i386.rpm
  Resolving pkgs.repoforge.org 78.46.17.228
  Connecting to pkgs.repoforge.org|78.46.17.228|:80 connected.
  HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
  Location: http://rpmforge.sw.be/redhat/9/en/i386/rpmforge/RPMS/htop-0.8.3-1.rh9.rf.i386.rpm [following]
  --2012-02-16 15:32:31-- http://rpmforge.sw.be/redhat/9/en/i386/rpmforge/RPMS/htop-0.8.3-1.rh9.rf.i386.rpm
  Resolving rpmforge.sw.be 78.46.17.228
  Connecting to rpmforge.sw.be|78.46.17.228|:80 connected.
  HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
  Location: http://tree.repoforge.org/redhat/9/en/i386/rpmforge/RPMS/htop-0.8.3-1.rh9.rf.i386.rpm [following]
  --2012-02-16 15:32:31-- http://tree.repoforge.org/redhat/9/en/i386/rpmforge/RPMS/htop-0.8.3-1.rh9.rf.i386.rpm
  Resolving tree.repoforge.org 78.46.17.228
  Connecting to tree.repoforge.org|78.46.17.228|:80 connected.
  HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
  Location: http://apt.sw.be/redhat/9/en/i386/rpmforge/RPMS/htop-0.8.3-1.rh9.rf.i386.rpm [following]
  --2012-02-16 15:32:31-- http://apt.sw.be/redhat/9/en/i386/rpmforge/RPMS/htop-0.8.3-1.rh9.rf.i386.rpm
  Resolving apt.sw.be 193.1.193.67
  Connecting to apt.sw.be|193.1.193.67|:80 connected.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: 72652 (71K) [application/x-redhat-package-manager]
  Saving to: `htop-0.8.3-1.rh9.rf.i386.rpm'

  100%[======================================>] 72,652 --.-K/s in 0.05s

  2012-02-16 15:32:31 (1.32 MB/s) - `htop-0.8.3-1.rh9.rf.i386.rpm' saved [72652/72652]

  [root@vps17501 ~]# rpm -i htop-0.8.3-1.rh9.rf.i386.rpm
  warning: htop-0.8.3-1.rh9.rf.i386.rpm: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 6b8d79e6
  [root@vps17501 ~]# htop
  [root@vps17501 ~]# yum list atop
  Loaded plugins: fastestmirror
  Loading mirror speeds from cached hostfile
  * base: ftp.nluug.nl
  * extras: ftp.nluug.nl
  * updates: ftp.nluug.nl
  Excluding Packages in global exclude list
  Finished
  Error: No matching Packages to list
  [root@vps17501 ~]# rpm -Uvh http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm
  Retrieving http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm
  warning: /var/tmp/rpm-xfer.1gt9Fm: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 217521f6
  Preparing... ########################################### [100%]
  1:epel-release ########################################### [100%]
  [root@vps17501 ~]# yum install atop
  Loaded plugins: fastestmirror
  Loading mirror speeds from cached hostfile
  * base: ftp.nluug.nl
  * epel: ftp.nluug.nl
  * extras: ftp.nluug.nl
  * updates: ftp.nluug.nl
  epel | 3.4 kB 00:00
  epel/primary_db | 3.1 MB 00:00
  Excluding Packages in global exclude list
  Finished
  Setting up Install Process
  Resolving Dependencies
  --> Running transaction check
  ---> Package atop.i386 0:1.26-1.el5.2 set to be updated
  --> Finished Dependency Resolution

  Dependencies Resolved

  ======================================================================================================================
  Package Arch Version Repository Size
  ======================================================================================================================
  Installing:
  atop i386 1.26-1.el5.2 epel 115 k

  Transaction Summary
  ======================================================================================================================
  Install 1 Package(s)
  Upgrade 0 Package(s)

  Total download size: 115 k
  Is this ok [y/N]: y
  Downloading Packages:
  atop-1.26-1.el5.2.i386.rpm | 115 kB 00:00
  warning: rpmts_HdrFromFdno: Header V4 DSA signature: NOKEY, key ID 217521f6
  epel/gpgkey | 1.7 kB 00:00
  Importing GPG key 0x217521F6 "Fedora EPEL " from /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL
  Is this ok [y/N]: y
  Running rpm_check_debug
  Running Transaction Test
  Finished Transaction Test
  Transaction Test Succeeded
  Running Transaction
  Installing : atop 1/1

  Installed:
  atop.i386 0:1.26-1.el5.2

  Complete!
  [root@vps17501 ~]# atop
  activate process accounting: Operation not permitted
  warning: no process exit detection!
  [root@vps17501 ~]# htop


  CPU[|||||| 11.1%] Tasks: 92 total, 1 running
  Mem[|||||||||| 196/1024MB] Load average: 0.04 0.03 0.00
  Swp[ 0/0MB] Uptime: 16:03:13

  PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% TIME+ Command
  22171 root 16 0 2624 1096 824 R 11.0 0.1 0:00.02 htop
  1 root 15 0 2160 588 556 S 0.0 0.1 0:00.01 init [3]
  1865 nobody 15 0 9440 256 164 S 0.0 0.0 0:00.00 /usr/local/directadmin/directadmin d
  1866 nobody 15 0 9440 256 164 S 0.0 0.0 0:00.00 /usr/local/directadmin/directadmin d
  1884 nobody 15 0 9440 256 164 S 0.0 0.0 0:00.00 /usr/local/directadmin/directadmin d
  1937 nobody 15 0 9440 256 164 S 0.0 0.0 0:00.00 /usr/local/directadmin/directadmin d
  1966 nobody 15 0 9440 256 164 S 0.0 0.0 0:00.00 /usr/local/directadmin/directadmin d
  3105 root 17 0 10048 2844 2300 S 0.0 0.3 0:00.04 sshd: admin [priv]
  3112 admin 15 0 10048 1672 1120 S 0.0 0.2 0:00.04 sshd: admin@pts/0
  3113 admin 16 0 4768 1532 1300 S 0.0 0.1 0:00.02 -bash
  3196 root 16 0 5024 1304 1048 S 0.0 0.1 0:00.00 su -
  3280 root 15 0 26420 11848 3648 S 0.0 1.1 0:00.16 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
  3460 root 16 0 4632 1464 1236 S 0.0 0.1 0:00.04 -bash
  4040 apache 15 0 27252 12148 2980 S 0.0 1.2 0:00.11 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
  7846 root 15 -4 2264 324 320 S 0.0 0.0 0:00.00 /sbin/udevd -d
  7879 dovecot 17 0 6668 2284 1840 S 0.0 0.2 0:00.00 dovecot/pop3-login
  7882 dovecot 17 0 6668 2276 1840 S 0.0 0.2 0:00.00 dovecot/pop3-login
  7940 root 18 0 32700 468 416 S 0.0 0.0 0:00.07 brcm_iscsiuio
  7941 root 20 0 32700 468 416 S 0.0 0.0 0:00.00 brcm_iscsiuio
  7942 root 20 0 32700 468 416 S 0.0 0.0 0:00.00 brcm_iscsiuio
  7943 root 20 0 32700 468 416 S 0.0 0.0 0:00.00 brcm_iscsiuio
  9251 root 18 0 1816 528 464 S 0.0 0.1 0:00.22 syslogd -m 0
  9290 root 15 0 3464 648 508 S 0.0 0.1 0:54.45 /usr/sbin/dovecot
  9311 dovecot 15 0 3380 772 656 S 0.0 0.1 0:00.07 dovecot/anvil [27 connections]
  9312 root 15 0 3492 780 640 S 0.0 0.1 0:00.09 dovecot/log
  9327 root 15 0 4868 1612 764 S 0.0 0.2 0:00.32 dovecot/config
  9328 root 15 0 4168 1332 900 S 0.0 0.1 0:00.62 dovecot/auth [0 wait, 0 passdb, 0 userdb]
  9329 root 15 0 7212 788 596 S 0.0 0.1 0:00.00 /usr/sbin/sshd
  9350 root 18 0 4628 956 952 S 0.0 0.1 0:00.00 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe --datadir=/var/lib/mysql --
  9394 mysql 15 0 35944 4868 2184 S 0.0 0.5 0:00.34 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --
  9395 root 18 0 3272 516 456 S 0.0 0.0 0:00.16 /usr/local/directadmin/da-popb4smtp
  9404 nobody 15 0 9440 776 732 S 0.0 0.1 0:00.26 /usr/local/directadmin/directadmin d
  F1Help F2Setup F3SearchF4InvertF5Tree F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Kill F10Quit


  Dat is htop

  Last login: Thu Feb 16 12:40:20 on ttys000
  MacBook-Air-van-Thomas:~ Thomas$ ssh rebeldesigner.nl -l admin -p 4819
  admin@rebeldesigner.nl's password:
  Last login: Thu Feb 16 14:58:37 2012 from 53518047.cm-6-2c.dynamic.ziggo.nl
  [admin@vps17501 ~]$ su -
  Wachtwoord:
  [root@vps17501 ~]# yum
  Loaded plugins: fastestmirror
  You need to give some command
  usage: yum [options] COMMAND

  List of Commands:

  check-update Check for available package updates
  clean Remove cached data
  deplist List a package's dependencies
  downgrade downgrade a package
  erase Remove a package or packages from your system
  groupinfo Display details about a package group
  groupinstall Install the packages in a group on your system
  grouplist List available package groups
  groupremove Remove the packages in a group from your system
  help Display a helpful usage message
  info Display details about a package or group of packages
  install Install a package or packages on your system
  list List a package or groups of packages
  localinstall Install a local RPM
  makecache Generate the metadata cache
  provides Find what package provides the given value
  reinstall reinstall a package
  repolist Display the configured software repositories
  resolvedep Determine which package provides the given dependency
  search Search package details for the given string
  shell Run an interactive yum shell
  update Update a package or packages on your system
  upgrade Update packages taking obsoletes into account


  options:
  -h, --help show this help message and exit
  -t, --tolerant be tolerant of errors
  -C run entirely from cache, don't update cache
  -c [config file] config file location
  -R [minutes] maximum command wait time
  -d [debug level] debugging output level
  --showduplicates show duplicates, in repos, in list/search commands
  -e [error level] error output level
  -q, --quiet quiet operation
  -v, --verbose verbose operation
  -y answer yes for all questions
  --version show Yum version and exit
  --installroot=[path] set install root
  --enablerepo=[repo] enable one or more repositories (wildcards allowed)
  --disablerepo=[repo] disable one or more repositories (wildcards allowed)
  -x [package], --exclude=[package]
  exclude package(s) by name or glob
  --disableexcludes=[repo]
  disable exclude from main, for a repo or for
  everything
  --obsoletes enable obsoletes processing during updates
  --noplugins disable Yum plugins
  --nogpgcheck disable gpg signature checking
  --disableplugin=[plugin]
  disable plugins by name
  --enableplugin=[plugin]
  enable plugins by name
  --skip-broken skip packages with depsolving problems
  --color=COLOR control whether color is used

  Plugin Options:
  [root@vps17501 ~]# yum list atop
  Loaded plugins: fastestmirror
  Determining fastest mirrors
  * base: ftp.nluug.nl
  * extras: ftp.nluug.nl
  * updates: ftp.nluug.nl
  base | 1.1 kB 00:00
  extras | 2.1 kB 00:00
  extras/primary_db | 187 kB 00:00
  updates | 1.9 kB 00:00
  updates/primary_db | 585 kB 00:00
  Excluding Packages in global exclude list
  Finished
  Error: No matching Packages to list
  [root@vps17501 ~]# yum list htop
  Loaded plugins: fastestmirror
  Loading mirror speeds from cached hostfile
  * base: ftp.nluug.nl
  * extras: ftp.nluug.nl
  * updates: ftp.nluug.nl
  Excluding Packages in global exclude list
  Finished
  Error: No matching Packages to list
  [root@vps17501 ~]# yum install rpm
  Loaded plugins: fastestmirror
  Loading mirror speeds from cached hostfile
  * base: ftp.nluug.nl
  * extras: ftp.nluug.nl
  * updates: ftp.nluug.nl
  Excluding Packages in global exclude list
  Finished
  Setting up Install Process
  Package rpm-4.4.2.3-22.el5_7.2.i386 already installed and latest version
  Nothing to do
  [root@vps17501 ~]# wget http://packages.sw.be/htop/htop-0.8.3-1.rh9.rf.i386.rpm
  --2012-02-16 15:32:31-- http://packages.sw.be/htop/htop-0.8.3-1.rh9.rf.i386.rpm
  Resolving packages.sw.be 78.46.17.228
  Connecting to packages.sw.be|78.46.17.228|:80 connected.
  HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
  Location: http://pkgs.repoforge.org/htop/htop-0.8.3-1.rh9.rf.i386.rpm [following]
  --2012-02-16 15:32:31-- http://pkgs.repoforge.org/htop/htop-0.8.3-1.rh9.rf.i386.rpm
  Resolving pkgs.repoforge.org 78.46.17.228
  Connecting to pkgs.repoforge.org|78.46.17.228|:80 connected.
  HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
  Location: http://rpmforge.sw.be/redhat/9/en/i386/rpmforge/RPMS/htop-0.8.3-1.rh9.rf.i386.rpm [following]
  --2012-02-16 15:32:31-- http://rpmforge.sw.be/redhat/9/en/i386/rpmforge/RPMS/htop-0.8.3-1.rh9.rf.i386.rpm
  Resolving rpmforge.sw.be 78.46.17.228
  Connecting to rpmforge.sw.be|78.46.17.228|:80 connected.
  HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
  Location: http://tree.repoforge.org/redhat/9/en/i386/rpmforge/RPMS/htop-0.8.3-1.rh9.rf.i386.rpm [following]
  --2012-02-16 15:32:31-- http://tree.repoforge.org/redhat/9/en/i386/rpmforge/RPMS/htop-0.8.3-1.rh9.rf.i386.rpm
  Resolving tree.repoforge.org 78.46.17.228
  Connecting to tree.repoforge.org|78.46.17.228|:80 connected.
  HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
  Location: http://apt.sw.be/redhat/9/en/i386/rpmforge/RPMS/htop-0.8.3-1.rh9.rf.i386.rpm [following]
  --2012-02-16 15:32:31-- http://apt.sw.be/redhat/9/en/i386/rpmforge/RPMS/htop-0.8.3-1.rh9.rf.i386.rpm
  Resolving apt.sw.be 193.1.193.67
  Connecting to apt.sw.be|193.1.193.67|:80 connected.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: 72652 (71K) [application/x-redhat-package-manager]
  Saving to: `htop-0.8.3-1.rh9.rf.i386.rpm'

  100%[======================================>] 72,652 --.-K/s in 0.05s

  2012-02-16 15:32:31 (1.32 MB/s) - `htop-0.8.3-1.rh9.rf.i386.rpm' saved [72652/72652]

  [root@vps17501 ~]# rpm -i htop-0.8.3-1.rh9.rf.i386.rpm
  warning: htop-0.8.3-1.rh9.rf.i386.rpm: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 6b8d79e6
  [root@vps17501 ~]# htop
  [root@vps17501 ~]# yum list atop
  Loaded plugins: fastestmirror
  Loading mirror speeds from cached hostfile
  * base: ftp.nluug.nl
  * extras: ftp.nluug.nl
  * updates: ftp.nluug.nl
  Excluding Packages in global exclude list
  Finished
  Error: No matching Packages to list
  [root@vps17501 ~]# rpm -Uvh http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm
  Retrieving http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm
  warning: /var/tmp/rpm-xfer.1gt9Fm: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 217521f6
  Preparing... ########################################### [100%]
  1:epel-release ########################################### [100%]
  [root@vps17501 ~]# yum install atop
  Loaded plugins: fastestmirror
  Loading mirror speeds from cached hostfile
  * base: ftp.nluug.nl
  * epel: ftp.nluug.nl
  * extras: ftp.nluug.nl
  * updates: ftp.nluug.nl
  epel | 3.4 kB 00:00
  epel/primary_db | 3.1 MB 00:00
  Excluding Packages in global exclude list
  Finished
  Setting up Install Process
  Resolving Dependencies
  --> Running transaction check
  ---> Package atop.i386 0:1.26-1.el5.2 set to be updated
  --> Finished Dependency Resolution

  Dependencies Resolved

  ======================================================================================================================
  Package Arch Version Repository Size
  ======================================================================================================================
  Installing:
  atop i386 1.26-1.el5.2 epel 115 k

  Transaction Summary
  ======================================================================================================================
  Install 1 Package(s)
  Upgrade 0 Package(s)

  Total download size: 115 k
  Is this ok [y/N]: y
  Downloading Packages:
  atop-1.26-1.el5.2.i386.rpm | 115 kB 00:00
  warning: rpmts_HdrFromFdno: Header V4 DSA signature: NOKEY, key ID 217521f6
  epel/gpgkey | 1.7 kB 00:00
  Importing GPG key 0x217521F6 "Fedora EPEL " from /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL
  Is this ok [y/N]: y
  Running rpm_check_debug
  Running Transaction Test
  Finished Transaction Test
  Transaction Test Succeeded
  Running Transaction
  Installing : atop 1/1

  Installed:
  atop.i386 0:1.26-1.el5.2

  Complete!
  [root@vps17501 ~]# atop
  activate process accounting: Operation not permitted
  warning: no process exit detection!
  [root@vps17501 ~]# htop
  [root@vps17501 ~]# top

  top - 15:36:12 up 16:03, 2 users, load average: 0.03, 0.03, 0.00
  Tasks: 87 total, 1 running, 85 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
  Cpu(s): 0.2%us, 0.2%sy, 0.0%ni, 92.9%id, 6.7%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
  Mem: 1048576k total, 200656k used, 847920k free, 0k buffers
  Swap: 0k total, 0k used, 0k free, 0k cached

  PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
  1 root 15 0 2160 588 556 S 0.0 0.1 0:00.01 init
  1865 nobody 15 0 9440 256 164 S 0.0 0.0 0:00.00 directadmin
  1866 nobody 15 0 9440 256 164 S 0.0 0.0 0:00.00 directadmin
  1884 nobody 15 0 9440 256 164 S 0.0 0.0 0:00.00 directadmin
  1937 nobody 15 0 9440 256 164 S 0.0 0.0 0:00.00 directadmin
  1966 nobody 15 0 9440 256 164 S 0.0 0.0 0:00.00 directadmin
  3105 root 17 0 10048 2844 2300 S 0.0 0.3 0:00.04 sshd
  3112 admin 15 0 10048 1672 1120 S 0.0 0.2 0:00.04 sshd
  3113 admin 16 0 4768 1532 1300 S 0.0 0.1 0:00.02 bash
  3196 root 16 0 5024 1304 1048 S 0.0 0.1 0:00.00 su
  3280 root 15 0 26420 11m 3648 S 0.0 1.1 0:00.16 httpd
  3460 root 16 0 4632 1464 1236 S 0.0 0.1 0:00.05 bash
  4040 apache 15 0 27252 11m 2992 S 0.0 1.2 0:00.12 httpd
  7846 root 15 -4 2264 324 320 S 0.0 0.0 0:00.00 udevd
  7879 dovecot 17 0 6668 2284 1840 S 0.0 0.2 0:00.00 pop3-login
  7882 dovecot 17 0 6668 2276 1840 S 0.0 0.2 0:00.00 pop3-login
  7940 root 15 0 32700 468 416 S 0.0 0.0 0:00.07 brcm_iscsiuio
  9251 root 18 0 1816 528 464 S 0.0 0.1 0:00.22 syslogd
  9290 root 15 0 3464 648 508 S 0.0 0.1 0:54.46 dovecot
  9311 dovecot 15 0 3380 772 656 S 0.0 0.1 0:00.07 anvil
  9312 root 15 0 3492 780 640 S 0.0 0.1 0:00.09 log
  9327 root 15 0 4868 1612 764 S 0.0 0.2 0:00.32 config
  9328 root 15 0 4168 1332 900 S 0.0 0.1 0:00.62 auth
  9329 root 15 0 7212 788 596 S 0.0 0.1 0:00.00 sshd
  9350 root 18 0 4628 956 952 S 0.0 0.1 0:00.00 mysqld_safe
  9394 mysql 15 0 35860 4788 2184 S 0.0 0.5 0:00.35 mysqld
  9395 root 15 0 3272 516 456 S 0.0 0.0 0:00.16 da-popb4smtp
  9404 nobody 15 0 9440 776 732 S 0.0 0.1 0:00.27 directadmin
  9411 mysql 15 0 35860 4788 2184 S 0.0 0.5 0:00.39 mysqld
  9412 mysql 20 0 35860 4788 2184 S 0.0 0.5 0:00.00 mysqld
  9413 mysql 16 0 35860 4788 2184 S 0.0 0.5 0:00.00 mysqld
  9414 mysql 16 0 35860 4788 2184 S 0.0 0.5 0:00.00 mysqld

  Dat is top.

  Natuurlijk is er momenteel niets aan de hand!

  Vond u dit antwoord nuttig?

 4. Thomas Member
  Reactie geplaatst op: 16-02-2012 om 15:37

  Ok er gaat wat mis. Elke keer is heel mijn venster gekopieerd en bericht bewerken gaat dus niet..

  Vond u dit antwoord nuttig?

 5. Terry Member
  Reactie geplaatst op: 16-02-2012 om 16:31

  Moeilijk dat dit forum de code,s niet accepteert. Ik kan erzo niks van maken. Ik kan e.v.t de vps opnieuw installlen van os en directadmin inlu beveiliging. Maar daarvoor moet je me email vragen aan de helpdesk.

  Vond u dit antwoord nuttig?

 6. Thomas Member
  Reactie geplaatst op: 16-02-2012 om 17:04

  Ik heb daarstraks een dedicated server besteld bij Versio en hoop dat het daarmee opgelost is. Ik weet eigenlijk wel zeker dat het daarmee opgelost is.
  In dit topic: https://www.secure.versio.nl/topic.php?id=243
  wordt uitgelegd dat het ligt aan de andere servers op de node. Jammer dat dit niet goed beveiligd is. Echter met een dedi zal ik daar geen last meer van hebben.

  Vond u dit antwoord nuttig?

 7. Terry Member
  Reactie geplaatst op: 17-02-2012 om 09:12

  Zet de uitslag van het mailtje eens hier.

  Vond u dit antwoord nuttig?

 8. Frans Member
  Reactie geplaatst op: 17-02-2012 om 09:34

  Ik zou in zo'n geval even een scriptje maken dat de CPU load elke paar seconde opvraagt en als die hoger ligt dan een bepaalde waarde even alle processen met bijbehorende CPU load in een bestandje logged. Dan weet je tenminste zeker of het al dan niet een proces op je eigen server is die het probleem veroorzaakt. Nu blijft het toch een beetje gissen.

  Vond u dit antwoord nuttig?