1. Soedesh Member

  Htaccess.text veranderen lukt niet

  Topic geplaatst op: 13-02-2012 om 16:31

  Hi,

  Ik doe voor al mijn klanten (i.v.m. SEF in joomla)htaccess.txt veranderen naar .htaccess maar op de VPS die ik nu heb wil dit niet lukken, terwijl op alle andere servers dit probleem nooit is geweest. Heeft iemand hier ook problemen mee gehad? En hoe opgelost?

  De error die ik krijg, staat hieronder


  Internal Server Error

  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

  Please contact the server administrator, webmaster@pedu.hr and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

  More information about this error may be available in the server error log.

  Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
  Apache/2 Server at pedu.hr

  Port 80

 2. Sander Member
  Reactie geplaatst op: 13-02-2012 om 17:13

  Had dit ook toen ik naar een VPS switchte, oplossing is door in de .htaccess de regel "Options +FollowSymLinks" weg te laten.

  Vond u dit antwoord nuttig?

 3. Soedesh Member
  Reactie geplaatst op: 13-02-2012 om 17:38

  Hoi Sander,

  Was al een aantal dagen in de weer met helpdesk, maar jouw oplossing werkt direct. Geweldig. Dank is groot!!!

  Vond u dit antwoord nuttig?