1. Frank Member

  Arclab web form Builder

  Topic geplaatst op: 13-09-2015 om 22:25

  hallo,

  Ik heb met Arclab Webform Buider een script gemaakt voor een antwoordformulier te verzenden naar mijn emailadres via mijn site. Wanneer ik dit uittest dan komt het formulier netjes op de mijn hostpagina, ik vul de gevens in en druk op submit en dan krijg ik de boodschap dat alles goed verzonden is.

  Dus zou het bericht in mijn mailbox moeten te zien zijn maar ik krijg helemaal geen bericht, het is net alsof de script niets verzend! ik heb in de script mijn email adres gecontroleerd en deze is juist.

  Kan iemand mij helpen?

  Dit is het adres van de pagina http://frankio4.four.axc.nl/main_kerselare2/inlichtingen/mywebform.php

  en dit is het script, 1560 regels! De verzend gegevens met emailadres staan bijna helemaal onderaan.

  <?php
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  // FORM CREATED WITH ARCLAB WEB FORM BUILDER
  // DO NOT EDIT THE CODE BELOW!
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  // SET ERROR REPORTING LEVEL
  error_reporting(E_ERROR);
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  // FILTER-FUNCTION USED FOR GET/POST
  function A_3B82($a)
  {
  if(is_array($a))
  {$num=count($a);
  for($x=0;$x<$num;$x++)$a[$x]=htmlspecialchars($a[$x],ENT_QUOTES,'UTF-8');
  return $a;}
  else
  {$b=htmlspecialchars($a,ENT_QUOTES,'UTF-8');
  return trim($b);}
  }
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  // FILTER-FUNCTION AGAINST MAIL HEADER INJECTION
  function A_3BEE($a)
  {
  $b=htmlspecialchars_decode($a,ENT_QUOTES);
  $r=array('/(\\n+)/i','/(\\r+)/i','/(\\t+)/i','/(%0A+)/i','/(%0D+)/i','/(%08+)/i','/(%09+)/i');
  $b=preg_replace($r,'',$b);
  return $b;
  }
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  // VALUE OUTPUT
  function A_3BF5($a)
  {
  if(is_array($a))$a=implode(',',$a);
  return $a;
  }
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  // EMAIL SYNTAX CHECK
  function A_3BEF($a)
  {
  //return preg_match('/^[A-Z0-9._%-]+@[A-Z0-9][A-Z0-9.-]{0,61}[A-Z0-9]\\.[A-Z]{2,6}$/i',$a);
  // ACCEPT GERMAN UMLAUTS IN EMAIL
  return preg_match('/^[A-ZÄÖÜß0-9._%-]+@[A-ZÄÖÜß0-9][A-ZÄÖÜß0-9.-]{0,61}[A-ZÄÖÜß0-9]\\.[A-Z]{2,6}$/i',$a);
  }
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  // SESSION
  $A_3BF0=session_id();
  if(empty($A_3BF0))
  {
  if(isset($_GET['sid'])){$A_3BF0=A_3B82($_GET['sid']); session_id($A_3BF0);}
  session_start();
  if(empty($A_3BF0))$A_3BF0=session_id();
  }
  $A_3BFD="";
  foreach ($_GET as $A_3BFB => $A_3BFC)
  {if ($A_3BFB!="sid") $A_3BFD.="&amp;".A_3B82($A_3BFB)."=".A_3B82($A_3BFC);}
  $A_3BF1=A_3B82($_SERVER['SCRIPT_NAME'])."?sid=".$A_3BF0.$A_3BFD;
  $A_3BF2=A_3B82($_SERVER['SCRIPT_NAME'])."?sid=".$A_3BF0;
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  // CHECK FOR GD EXTENSION AND MBSTRING
  if(!function_exists('gd_info'))die('PHP GD extension not installed!');
  if(!function_exists('mb_strpos'))die('PHP mbstring not enabled!');
  mb_internal_encoding('UTF-8');
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  // PHP UTF-8 SUPPORT
  function A_3BE0($a)
  {return mb_strlen($a,'UTF-8');}
  function A_3BE1($a,$b)
  {return mb_strpos($a,$b,0,'UTF-8');}
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  function A_3B95()
  {
  $A_3B96=$GLOBALS["A_3BF1"];
  echo "<!DOCTYPE html>
  <head>
  <!--*************************************************************************************-->
  <style type=\\"text/css\\">
  #arclabwfb * { box-sizing:border-box; }
  #arclabwfb hr { height:1px; border:none; color:#000; background-color:#000; }
  .aft { border:0; border-spacing:0; border-collapse:collapse; padding:0; font-family:Arial; font-size:15px; width:600px; margin:0 auto; }
  .aft-spacer { height:5px; }
  .aft-desc { padding-top:5px;}
  .aft-error { padding-top:5px; color:maroon;}
  .aft2 { padding:0; margin:0; border:0; border-spacing:0; border-collapse:collapse; font-family:Arial; font-size:100%; width:100%; }
  .afl { width:20%; text-align:left; vertical-align:top; padding-top:5px; }
  .afl2 { text-align:left; vertical-align:top; padding-top:5px; }
  .afr { width:80%; text-align:left; vertical-align:top; padding-top:5px; }
  .afr2 { text-align:left; vertical-align:top; padding-top:5px; }
  .afi { }
  .afi-b1 { }
  .afi-b2 { }
  .afi-b3 { }
  .afi-b4 { }
  </style>
  <!--*************************************************************************************-->
  <!-- templatemo 419 black white -->
  <!--
  Black White
  http://www.templatemo.com/preview/templatemo_419_black_white
  -->
  <title>Manege Kerselare Oudenaarde</title>
  <meta name=\\"keywords\\" content=\\"\\" />
  <meta name=\\"description\\" content=\\"\\" />
  <meta charset=\\"UTF-8\\">
  <meta name=\\"viewport\\" content=\\"width=device-width, initial-scale=1.0\\">
  <link href=\\"http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,400,700\\" rel=\\"stylesheet\\" type=\\"text/css\\">
  <link href=\\"../css/bootstrap.min.css\\" rel=\\"stylesheet\\" type=\\"text/css\\">
  <link href=\\"../css/font-awesome.min.css\\" rel=\\"stylesheet\\" type=\\"text/css\\">
  <link href=\\"../css/templatemo_style.css\\" rel=\\"stylesheet\\" type=\\"text/css\\">
  </head>
  <body>
  <div class=\\"templatemo-logo visible-xs-block\\">
  <div class=\\"col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12 black-bg logo-left-container\\">
  <h1 class=\\"logo-left\\">Manege</h1>
  </div>
  <div class=\\"col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12 white-bg logo-right-container\\">
  <h1 class=\\"logo-right\\">Kerselare</h1>
  </div>
  </div>
  <div class=\\"templatemo-container\\">
  <div class=\\"col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12 black-bg left-container\\">
  <h1 class=\\"logo-left hidden-xs margin-bottom-60\\">Manege</h1>
  <div class=\\"tm-left-inner-container\\">
  <ul class=\\"nav nav-stacked templatemo-nav\\">
  <li><a href=\\"../index.htm\\"><i class=\\"\\"></i>Home</a></li>
  <li><a href=\\"../products.html\\"><i class=\\"\\"></i>Activiteiten</a></li>
  <li><a href=\\"../services.html\\"><i class=\\"\\"></i>Inlichtingen</a></li>
  <li><a href=\\"../testimonials.html\\"><i class=\\"\\"></i>Fotoalbum</a></li>
  <li><a href=\\"../about.html\\" class=\\"active\\"><i class=\\"\\"></i>Over ons</a></li>
  <li><a href=\\"../contact.html\\"><i class=\\"\\"></i>Contact</a></li>
  </ul>
  </div>
  </div> <!-- left section -->
  <div class=\\"col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12 white-bg right-container\\">
  <h1 class=\\"logo-right hidden-xs margin-bottom-60\\">Kerselare</h1>
  <div class=\\"tm-right-inner-container\\">
  <h1 class=\\"templatemo-header\\">Our Company</h1>
  <p>
  <!--*************************************************************************************-->
  <!-- Form made with Arclab Web Form Builder -->
  <!--*************************************************************************************-->
  <form action=\\"$A_3B96\\" method=\\"post\\" enctype=\\"multipart/form-data\\">
  <div id=\\"arclabwfb\\" style=\\"text-align:center;\\">
  <table class=\\"aft\\">
  ";}
  function A_3B97()
  {echo "</table>
  </div>
  </form>
  <!--*************************************************************************************-->
  <!-- Form made with Arclab Web Form Builder -->
  <!--*************************************************************************************-->
  </p>
  <footer>
  <p class=\\"col-lg-6 col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 templatemo-copyright\\">Copyright &copy; 2015 Manege Kerselare <!-- Credit: www.templatemo.com --></p>
  <p class=\\"col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 templatemo-social col-lg-3 col-lg-offset-3\\">
  <a href=\\"https://www.facebook.com/Manege-Kerselare-834082986627513/timeline/\\" target=\\"_blank\\"><i class=\\"fa fa-facebook fa-medium\\"></i></a>
  <a href=\\"#\\"><i class=\\"fa fa-twitter fa-medium\\"></i></a>
  <a href=\\"#\\"><i class=\\"fa fa-google-plus fa-medium\\"></i></a>
  <a href=\\"#\\"><i class=\\"fa fa-youtube fa-medium\\"></i></a>
  <a href=\\"#\\"><i class=\\"fa fa-linkedin fa-medium\\"></i></a>
  </p>
  <p style=\\"font-size: 10px\\">Erkend lid van VLP, Vlaamse Liga Paardensport </p>
  </footer>
  </div>
  </div> <!-- right section -->
  </div>
  </body>
  </html>";}
  // --- ARCLAB WEBFORM CLASSES ---
  class A_3B99
  {
  public $A_3B9A='';
  public $A_3B9B='';
  public $A_3B9C='';
  public $A_3B9D='';
  public $A_3B9E='';
  public $A_3B9F='';
  public $A_3BA0=false;
  public $A_3BA1='';
  public $A_3BA2='';
  public $A_3BA3='';
  public $A_3BA4='';
  public $A_3BA5='';
  public $A_3BA6='';
  public $A_3BA7='';
  public $A_3BA8='';
  public $A_3BA9='';
  public $A_3BAA='';
  public $A_3BAB='';
  public $A_3BAC='';
  public $A_3BAD='';
  public $A_3BAE='';
  public $A_3BAF='';
  public $A_3BB0='';
  public $A_3BB1=0;
  public $A_3BB2=0;
  public $A_3BB3=0;
  public $A_3BB4=0;
  public $A_3BB5=0;
  public $A_3BB6=0;
  public $A_3BB7=0;
  public $A_3BB8=0;
  public $A_3BB9=0;
  public $A_3BBF=array();
  public $A_3BC0=array();
  public function A_3B8F(){return false;}
  public function A_3B98(){$this->A_3B90 ($this->A_3B8F());}
  public function A_3BF7 ($af_left,$af_right,$af_position)
  {
  if (empty($af_position)) echo"<tr><td class=\\"".$af_left."\\">$this->A_3B9E</td><td class=\\"".$af_right."\\">";
  if ($af_position=='TOPLEFT') echo"<tr><td colspan=\\"2\\" class=\\"".$af_left."2\\">$this->A_3B9E</td></tr><tr><td colspan=\\"2\\"class=\\"".$af_right."\\">";
  if ($af_position=='TOPC') echo"<tr><td class=\\"".$af_left."\\">&nbsp;</td><td class=\\"".$af_right."\\">$this->A_3B9E</td></tr><tr><td class=\\"".$af_left."\\">&nbsp;</td><td class=\\"".$af_right."\\">";
  if ($af_position=='HIDELEFT') echo"<tr><td colspan=\\"2\\"class=\\"".$af_right."2\\">";
  if ($af_position=='HIDEC') echo"<tr><td class=\\"".$af_left."\\">&nbsp;</td><td class=\\"".$af_right."\\">";
  }}
  class A_3BC1 extends A_3B99
  {
  public function A_3B8F()
  {
  $A_3B93=false;
  $A_3B94=false;
  $len=A_3BE0($this->A_3B9B);
  if ($len==0&&$this->A_3BA0)$A_3B94=true;
  if ($this->A_3BB3==1)
  {
  for ($i=0;$i<$len;$i++){if(A_3BE1('0123456789',$this->A_3B9B[$i])===FALSE)$A_3B93=true;}
  }
  if($this->A_3BB2!=0){if($len<$this->A_3BB2)$A_3B93=true;}
  if($this->A_3BB1!=0){if($len>$this->A_3BB1)$A_3B93=true;}
  if ($this->A_3BA0==false&&$len==0)$A_3B93=false;
  if($A_3B93||$A_3B94)return true;else return false;
  }
  public function A_3B90 ($A_3B92)
  {
  $A_3B93=false;
  $A_3B94=false;
  $len=A_3BE0($this->A_3B9B);
  if ($len==0&&$this->A_3BA0)$A_3B94=true;
  if ($this->A_3BB3==1)
  {
  for ($i=0;$i<$len;$i++){if(A_3BE1('0123456789',$this->A_3B9B[$i])===FALSE)$A_3B93=true;}
  }
  if($this->A_3BB2!=0){if($len<$this->A_3BB2)$A_3B93=true;}
  if($this->A_3BB1!=0){if($len>$this->A_3BB1)$A_3B93=true;}
  if ($this->A_3BA0==false&&$len==0)$A_3B93=false;
  $value=$this->A_3B9B;
  $this->A_3BF7 ($GLOBALS['A_3B84'],$GLOBALS['A_3B85'],$this->A_3BAC);
  echo"<input type=\\"text\\" name=\\"$this->A_3B9A\\" value=\\"$value\\" class=\\"".$GLOBALS['A_3B86']."\\" style=\\"width:$this->A_3BA4;\\"";
  if($this->A_3BB1!=0)echo" maxlength=\\"$this->A_3BB1\\"";
  echo" />";
  if(!empty($this->A_3B9F))echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-desc\\">$this->A_3B9F</div>";
  if($A_3B92&&$A_3B94)echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-error\\">$this->A_3BA1</div>";
  if($A_3B92&&$A_3B93&&$A_3B94==false)echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-error\\">$this->A_3BA2</div>";
  echo"</td></tr>\\n";
  }}
  class A_3BC2 extends A_3B99
  {
  public function A_3B8F()
  {
  if (!$this->A_3BA0) return false;
  if (empty($this->A_3B9B)) return true;
  return false;
  }
  public function A_3B90 ($A_3B92)
  {
  $value=$this->A_3B9B;
  $this->A_3BF7 ($GLOBALS['A_3B84'],$GLOBALS['A_3B85'],$this->A_3BAC);
  echo"<textarea rows=\\"$this->A_3BB1\\" name=\\"$this->A_3B9A\\" class=\\"".$GLOBALS['A_3B86']."\\" style=\\"width:$this->A_3BA4;\\">$value</textarea>";
  if(!empty($this->A_3B9F))echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-desc\\">$this->A_3B9F</div>";
  if($A_3B92)echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-error\\">$this->A_3BA1</div>";
  echo"</td></tr>\\n";
  }}
  class A_3BC3 extends A_3B99
  {
  public function A_3B8F()
  {
  if (!$this->A_3BA0&&empty($this->A_3B9B)&&empty($this->A_3BA6)) return false;
  $A_3B94=empty($this->A_3B9B);
  $A_3B92=false;
  if($this->A_3BB1==1&&$this->A_3B9B!=$this->A_3BA6)$A_3B92=true;
  $len= A_3BE0($this->A_3B9B);
  if($this->A_3BB2>0&&$len<$this->A_3BB2)$A_3B92=true;
  if($this->A_3BB3>0&&$len>$this->A_3BB3)$A_3B92=true;
  for ($i=0;$i<$len;$i++){if(A_3BE1($this->A_3BA3,$this->A_3B9B[$i])===FALSE)$A_3B92=true;}
  if($A_3B92||$A_3B94)return true;else return false;
  }
  public function A_3B90 ($A_3B92)
  {
  $A_3B94=false;
  $A_3B93=false;
  if (empty($this->A_3B9B)&&empty($this->A_3BA6)) $A_3B94=true;
  if($this->A_3BB1==1 && $this->A_3B9B!=$this->A_3BA6) $A_3B93=true;
  $len=A_3BE0($this->A_3B9B);
  if($this->A_3BB2>0&&$len<$this->A_3BB2)$A_3B93=true;
  if($this->A_3BB3>0&&$len>$this->A_3BB3)$A_3B93=true;
  for ($i=0;$i<$len;$i++){if(A_3BE1($this->A_3BA3,$this->A_3B9B[$i])===FALSE)$A_3B93=true;}
  $this->A_3BF7 ($GLOBALS['A_3B84'],$GLOBALS['A_3B85'],$this->A_3BAC);
  echo"<input type=\\"password\\" name=\\"$this->A_3B9A\\" value=\\"$this->A_3B9B\\" class=\\"".$GLOBALS['A_3B86']."\\" style=\\"width:$this->A_3BA5;\\"";
  if($this->A_3BB2!=0)echo" maxlength=\\"$this->A_3BB2\\"";
  echo" />";
  if($this->A_3BB1==1)
  {echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-desc\\">$this->A_3BA4</div>";
  echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-desc\\"><input type=\\"password\\" name=\\"$this->A_3B9A"."_RET"."\\" value=\\"$this->A_3BA6\\" class=\\"".$GLOBALS['A_3B86']."\\" style=\\"width:$this->A_3BA5;\\"";
  if($this->A_3BB2!=0)echo" maxlength=\\"$this->A_3BB2\\"";
  echo" /></div>";}
  if(!empty($this->A_3B9F))echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-desc\\">$this->A_3B9F</div>";
  if($A_3B92&&$A_3B94)echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-error\\">$this->A_3BA1</div>";
  if($A_3B92&&$A_3B93&&$A_3B94==false)echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-error\\">$this->A_3BA2</div>";
  echo"</td></tr>\\n";
  }}
  class A_3BC4 extends A_3B99
  {
  public function A_3B8F()
  {
  if (!$this->A_3BA0&&empty($this->A_3B9B)&&empty($this->A_3BA6)) return false;
  $A_3B94=empty($this->A_3B9B);
  $A_3B93=false;
  if($this->A_3BB1==1&&$this->A_3B9B!=$this->A_3BA6)$A_3B93=true;
  if (!A_3BEF($this->A_3B9B))$A_3B93=true;
  if($A_3B93||$A_3B94)return true;else return false;
  }
  public function A_3B90 ($A_3B92)
  {
  $A_3B94=false;
  $A_3B93=false;
  if (empty($this->A_3B9B)&&empty($this->A_3BA6)) $A_3B94=true;
  if($this->A_3BB1==1&&$this->A_3B9B!=$this->A_3BA6)$A_3B93=true;
  if (!A_3BEF($this->A_3B9B))$A_3B93=true;
  $this->A_3BF7 ($GLOBALS['A_3B84'],$GLOBALS['A_3B85'],$this->A_3BAC);
  echo"<input type=\\"text\\" maxlength=\\"255\\" name=\\"$this->A_3B9A\\" value=\\"$this->A_3B9B\\" class=\\"".$GLOBALS['A_3B86']."\\" style=\\"width:$this->A_3BA4;\\" />";
  if($this->A_3BB1==1){echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-desc\\">$this->A_3BA3</div><div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-desc\\"><input type=\\"text\\" maxlength=\\"255\\" name=\\"$this->A_3B9A"."_RET"."\\" value=\\"$this->A_3BA6\\" class=\\"".$GLOBALS['A_3B86']."\\" style=\\"width:$this->A_3BA4;\\" /></div>";}
  if(!empty($this->A_3B9F))echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-desc\\">$this->A_3B9F</div>";
  if($A_3B92&&$A_3B94)echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-error\\">$this->A_3BA1</div>";
  if($A_3B92&&$A_3B93&&$A_3B94==false)echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-error\\">$this->A_3BA2</div>";
  echo"</td></tr>\\n";
  }}
  class A_3BC5 extends A_3B99
  {
  public function A_3B8F()
  {
  $A_3B93=false;
  $len=A_3BE0($this->A_3B9B);
  for ($i=0;$i<$len;$i++){if(A_3BE1('+-.,0123456789',$this->A_3B9B[$i])===FALSE)$A_3B93=true;}
  if($this->A_3BB1!=0){if($this->A_3B9B<$this->A_3BB1)$A_3B93=true;}
  if($this->A_3BB2!=0){if($this->A_3B9B>$this->A_3BB2)$A_3B93=true;}
  if($A_3B93)return true;else return false;
  }
  public function A_3B90 ($A_3B92)
  {
  $value=$this->A_3B9B;
  $A_3B93=false;
  $len=A_3BE0($this->A_3B9B);
  for ($i=0;$i<$len;$i++){if(A_3BE1('+-.,0123456789',$this->A_3B9B[$i])===FALSE)$A_3B93=true;}
  if($this->A_3B9B=='')$value=0;
  if($this->A_3BB1!=0){if($this->A_3B9B<$this->A_3BB1)$A_3B93=true;}
  if($this->A_3BB2!=0){if($this->A_3B9B>$this->A_3BB2)$A_3B93=true;}
  $this->A_3BF7 ($GLOBALS['A_3B84'],$GLOBALS['A_3B85'],$this->A_3BAC);
  echo"<input type=\\"text\\" name=\\"$this->A_3B9A\\" value=\\"$value\\" class=\\"".$GLOBALS['A_3B86']."\\" style=\\"width:$this->A_3BA4;\\" />";
  if(!empty($this->A_3B9F))echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-desc\\">$this->A_3B9F</div>";
  if($A_3B92&&$A_3B93)echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-error\\">$this->A_3BA2</div>";
  echo"</td></tr>\\n";
  }}
  class A_3BC6 extends A_3B99
  {
  public function A_3B8F()
  {
  $A_3B93=true;
  if (!empty($this->A_3BA3)&&$this->A_3B9B==$this->A_3BA3) $A_3B93=false;
  if (!empty($this->A_3BA5)&&$this->A_3B9B==$this->A_3BA5) $A_3B93=false;
  if (!empty($this->A_3BA6)&&$this->A_3B9B==$this->A_3BA6) $A_3B93=false;
  if (!empty($this->A_3BA7)&&$this->A_3B9B==$this->A_3BA7) $A_3B93=false;
  if (!empty($this->A_3BA8)&&$this->A_3B9B==$this->A_3BA8) $A_3B93=false;
  if (!empty($this->A_3BA9)&&$this->A_3B9B==$this->A_3BA9) $A_3B93=false;
  if (!empty($this->A_3BAA)&&$this->A_3B9B==$this->A_3BAA) $A_3B93=false;
  if (!empty($this->A_3BAB)&&$this->A_3B9B==$this->A_3BAB) $A_3B93=false;
  return $A_3B93;
  }
  public function A_3B90 ($A_3B92)
  {
  $A_3B93=true;
  if (!empty($this->A_3BA3)&&$this->A_3B9B==$this->A_3BA3) $A_3B93=false;
  if (!empty($this->A_3BA5)&&$this->A_3B9B==$this->A_3BA5) $A_3B93=false;
  if (!empty($this->A_3BA6)&&$this->A_3B9B==$this->A_3BA6) $A_3B93=false;
  if (!empty($this->A_3BA7)&&$this->A_3B9B==$this->A_3BA7) $A_3B93=false;
  if (!empty($this->A_3BA8)&&$this->A_3B9B==$this->A_3BA8) $A_3B93=false;
  if (!empty($this->A_3BA9)&&$this->A_3B9B==$this->A_3BA9) $A_3B93=false;
  if (!empty($this->A_3BAA)&&$this->A_3B9B==$this->A_3BAA) $A_3B93=false;
  if (!empty($this->A_3BAB)&&$this->A_3B9B==$this->A_3BAB) $A_3B93=false;
  $this->A_3BF7 ($GLOBALS['A_3B84'],$GLOBALS['A_3B85'],$this->A_3BAC);
  echo"<input type=\\"password\\" name=\\"$this->A_3B9A\\" value=\\"$this->A_3B9B\\" class=\\"".$GLOBALS['A_3B86']."\\" style=\\"width:$this->A_3BA4;\\"";
  echo" />";
  if(!empty($this->A_3B9F))echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-desc\\">$this->A_3B9F</div>";
  if($A_3B93&&$A_3B92)echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-error\\">$this->A_3BA1</div>";
  echo"</td></tr>\\n";
  }}
  class A_3BC7 extends A_3B99
  {
  public function A_3B8F()
  {
  $A_3B93=false;
  $A_3B94=false;
  $A_3B93_2=false;
  $A_3B94_2=false;
  $len=A_3BE0($this->A_3B9B);
  $len_2=A_3BE0($this->A_3B9C);
  if ($len==0&&($this->A_3BA0&&($this->A_3BB8==0||$this->A_3BB8==1)))$A_3B94=true;
  if ($len_2==0&&($this->A_3BA0&&($this->A_3BB8==0||$this->A_3BB8==2)))$A_3B94_2=true;
  if ($this->A_3BB2==1)
  {
  for ($i=0;$i<$len;$i++){if(A_3BE1('0123456789',$this->A_3B9B[$i])===FALSE)$A_3B93=true;}
  }
  if ($this->A_3BB3==1)
  {
  for ($i=0;$i<$len_2;$i++){if(A_3BE1('0123456789',$this->A_3B9C[$i])===FALSE)$A_3B93_2=true;}
  }
  if($this->A_3BB4!=0){if($len<$this->A_3BB4)$A_3B93=true;}
  if($this->A_3BB6!=0){if($len>$this->A_3BB6)$A_3B93=true;}
  if($this->A_3BB5!=0){if($len_2<$this->A_3BB5)$A_3B93_2=true;}
  if($this->A_3BB7!=0){if($len_2>$this->A_3BB7)$A_3B93_2=true;}
  if (($this->A_3BA0==false||($this->A_3BA0==true&&$this->A_3BB8==2))&&$len==0)$A_3B93=false;
  if (($this->A_3BA0==false||($this->A_3BA0==true&&$this->A_3BB8==1))&&$len_2==0)$A_3B93_2=false;
  if($A_3B93||$A_3B94||$A_3B93_2||$A_3B94_2)return true;else return false;
  }
  public function A_3B90 ($A_3B92)
  {
  $A_3B93=false;
  $A_3B94=false;
  $A_3B93_2=false;
  $A_3B94_2=false;
  $len=A_3BE0($this->A_3B9B);
  $len_2=A_3BE0($this->A_3B9C);
  if ($len==0&&($this->A_3BA0&&($this->A_3BB8==0||$this->A_3BB8==1)))$A_3B94=true;
  if ($len_2==0&&($this->A_3BA0&&($this->A_3BB8==0||$this->A_3BB8==2)))$A_3B94_2=true;
  if ($this->A_3BB2==1)
  {
  for ($i=0;$i<$len;$i++){if(A_3BE1('0123456789',$this->A_3B9B[$i])===FALSE)$A_3B93=true;}
  }
  if ($this->A_3BB3==1)
  {
  for ($i=0;$i<$len_2;$i++){if(A_3BE1('0123456789',$this->A_3B9C[$i])===FALSE)$A_3B93_2=true;}
  }
  if($this->A_3BB4!=0){if($len<$this->A_3BB4)$A_3B93=true;}
  if($this->A_3BB6!=0){if($len>$this->A_3BB6)$A_3B93=true;}
  if($this->A_3BB5!=0){if($len_2<$this->A_3BB5)$A_3B93_2=true;}
  if($this->A_3BB7!=0){if($len_2>$this->A_3BB7)$A_3B93_2=true;}
  if (($this->A_3BA0==false||($this->A_3BA0==true&&$this->A_3BB8==2))&&$len==0)$A_3B93=false;
  if (($this->A_3BA0==false||($this->A_3BA0==true&&$this->A_3BB8==1))&&$len_2==0)$A_3B93_2=false;
  if($this->A_3BAC=="TOP")
  {
  echo"<tr><td colspan=\\"2\\" style=\\"padding:0;\\"><table class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."2\\"><tr>";
  echo"<td class=\\"".$GLOBALS['A_3B84']."2\\" style=\\"width:$this->A_3BA7;\\">$this->A_3BAD</td>";
  echo"<td style=\\"width:".$this->A_3BAA.";\\">&nbsp;</td>";
  echo"<td class=\\"".$GLOBALS['A_3B84']."2\\" style=\\"width:$this->A_3BA9;\\">$this->A_3BAE</td>";
  echo"</tr></td>";
  echo"<td class=\\"".$GLOBALS['A_3B85']."2\\" style=\\"width:$this->A_3BA7\\">";
  echo"<input type=\\"text\\" name=\\"$this->A_3B9A\\" value=\\"$this->A_3B9B\\" class=\\"".$GLOBALS['A_3B86']."\\" style=\\"width:100%;\\"";
  if($this->A_3BB6!=0)echo" maxlength=\\"$this->A_3BB6\\"";
  echo" />";
  echo"<td style=\\"width:".$this->A_3BAA.";\\">&nbsp;</td>";
  echo"<td class=\\"".$GLOBALS['A_3B85']."2\\" style=\\"width:$this->A_3BA9\\">";
  echo"<input type=\\"text\\" name=\\"$this->A_3BA4\\" value=\\"$this->A_3B9C\\" class=\\"".$GLOBALS['A_3B86']."\\" style=\\"width:100%;\\"";
  if($this->A_3BB7!=0)echo" maxlength=\\"$this->A_3BB7\\"";
  echo" />";
  echo"</td></tr>";
  if(!empty($this->A_3B9F))echo"<tr><td colspan=\\"3\\" class=\\"".$GLOBALS['A_3B85']."2\\">$this->A_3B9F</td></tr>";
  if($A_3B92&&$A_3B94)
  {
  echo"<tr><td colspan=\\"3\\" class=\\"".$GLOBALS['A_3B85']."2\\"><font color=\\"".$GLOBALS['A_3B87']."\\">$this->A_3BA1</font></td></tr>";
  }
  else
  {
  if($A_3B92&&$A_3B94_2)echo"<tr><td colspan=\\"3\\" class=\\"".$GLOBALS['A_3B85']."2\\"><font color=\\"".$GLOBALS['A_3B87']."\\">$this->A_3BA1</font></td></tr>";
  }
  if($A_3B92&&$A_3B93&&$A_3B94==false)echo"<tr><td colspan=\\"3\\" class=\\"".$GLOBALS['A_3B85']."2\\"><font color=\\"".$GLOBALS['A_3B87']."\\">$this->A_3BAF</font></td></tr>";
  if($A_3B92&&$A_3B93_2&&$A_3B94_2==false)echo"<tr><td colspan=\\"3\\" class=\\"".$GLOBALS['A_3B85']."2\\"><font color=\\"".$GLOBALS['A_3B87']."\\">$this->A_3BB0</font></td></tr>";
  echo"</table></td></tr>\\n";
  }
  else
  {
  // normal
  echo"<tr><td colspan=\\"2\\" style=\\"padding:0;\\"><table class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."2\\"><tr>";
  echo"<td class=\\"".$GLOBALS['A_3B84']."2\\" style=\\"width:$this->A_3BA6;\\">$this->A_3BAD</td>";
  echo"<td class=\\"".$GLOBALS['A_3B85']."2\\" style=\\"width:$this->A_3BA7\\">";
  echo"<input type=\\"text\\" name=\\"$this->A_3B9A\\" value=\\"$this->A_3B9B\\" class=\\"".$GLOBALS['A_3B86']."\\" style=\\"width:100%;\\"";
  if($this->A_3BB6!=0)echo" maxlength=\\"$this->A_3BB6\\"";
  echo" />";
  echo"<td style=\\"width:".$this->A_3BAA.";\\">&nbsp;</td>";
  echo"<td class=\\"".$GLOBALS['A_3B84']."2\\" style=\\"width:$this->A_3BA8;\\">$this->A_3BAE</td>";
  echo"<td class=\\"".$GLOBALS['A_3B85']."2\\" style=\\"width:$this->A_3BA9\\">";
  echo"<input type=\\"text\\" name=\\"$this->A_3BA4\\" value=\\"$this->A_3B9C\\" class=\\"".$GLOBALS['A_3B86']."\\" style=\\"width:100%;\\"";
  if($this->A_3BB7!=0)echo" maxlength=\\"$this->A_3BB7\\"";
  echo" />";
  echo"</td></tr>";

  if(!empty($this->A_3B9F))echo"<tr><td>&nbsp;</td><td colspan=\\"4\\" class=\\"".$GLOBALS['A_3B85']."2\\">$this->A_3B9F</td></tr>";
  if($A_3B92&&$A_3B94)
  {
  echo"<tr><td>&nbsp;</td><td colspan=\\"4\\" class=\\"".$GLOBALS['A_3B85']."2\\"><font color=\\"".$GLOBALS['A_3B87']."\\">$this->A_3BA1</font></td></tr>";
  }
  else
  {
  if($A_3B92&&$A_3B94_2)echo"<tr><td>&nbsp;</td><td colspan=\\"4\\" class=\\"".$GLOBALS['A_3B85']."2\\"><font color=\\"".$GLOBALS['A_3B87']."\\">$this->A_3BA1</font></td></tr>";
  }
  if($A_3B92&&$A_3B93&&$A_3B94==false)echo"<tr><td>&nbsp;</td><td colspan=\\"4\\" class=\\"".$GLOBALS['A_3B85']."2\\"><font color=\\"".$GLOBALS['A_3B87']."\\">$this->A_3BAF</font></td></tr>";
  if($A_3B92&&$A_3B93_2&&$A_3B94_2==false)echo"<tr><td>&nbsp;</td><td colspan=\\"4\\" class=\\"".$GLOBALS['A_3B85']."2\\"><font color=\\"".$GLOBALS['A_3B87']."\\">$this->A_3BB0</font></td></tr>";
  echo"</table></td></tr>\\n";
  }}
  }
  class A_3BC8 extends A_3B99
  {
  public function A_3B8F()
  {
  $A_3B94=false;
  $value=$this->A_3B9B;
  if(!is_array($value)&&!empty($value))$value=explode(',',$value);
  if(empty($value))$A_3B94=true;
  if(is_array($value)){if(empty($value[0]))$A_3B94=true;}
  if($A_3B94&&$this->A_3BA0)return true;else return false;
  }
  public function A_3B90 ($A_3B92)
  {
  $A_3B94=false;
  $value=$this->A_3B9B;
  if(!is_array($value)&&!empty($value))$value=explode(',',$value);
  if(empty($value))$A_3B94=true;
  if(is_array($value)){if(empty($value[0]))$A_3B94=true;}
  $this->A_3BF7 ($GLOBALS['A_3B84'],$GLOBALS['A_3B85'],$this->A_3BAC);
  echo"\\n<select size=\\"1\\" name=\\"$this->A_3B9A\\" class=\\"".$GLOBALS['A_3B86']."\\" style=\\"width:$this->A_3BA3;\\">";
  $elements=count($this->A_3BC0);
  for ($i=0;$i<$elements;$i++)
  {
  $elementvalue=$this->A_3BC0[$i];
  $elementname=$this->A_3BBF[$i];
  $selected='';
  if(is_array($value)){if(in_array($elementvalue,$value))$selected='selected';}else{if($value==$elementvalue)$selected='selected';}
  echo"<option $selected value=\\"$elementvalue\\">$elementname</option>";
  }
  echo"</select>\\n";
  if(!empty($this->A_3B9F))echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-desc\\">$this->A_3B9F</div>";
  if($A_3B92&&$A_3B94)echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-error\\">$this->A_3BA1</div>";
  echo"</td></tr>\\n";
  }}
  class A_3BC9 extends A_3B99
  {
  public function A_3B8F()
  {
  $A_3B94=false;
  $value=$this->A_3B9B;
  if(!is_array($value)&&!empty($value))$value=explode(',',$value);
  if(empty($value))$A_3B94=true;
  if(is_array($value)){if(empty($value[0]))$A_3B94=true;}
  if($A_3B94&&$this->A_3BA0)return true;else return false;
  }
  public function A_3B90 ($A_3B92)
  {
  $A_3B94=false;
  $value=$this->A_3B9B;
  if(!is_array($value)&&!empty($value))$value=explode(',',$value);
  if(empty($value))$A_3B94=true;
  if(is_array($value)){if(empty($value[0]))$A_3B94=true;}
  $this->A_3BF7 ($GLOBALS['A_3B84'],$GLOBALS['A_3B85'],$this->A_3BAC);
  echo"\\n<select size=\\"$this->A_3BB1\\" name=\\"$this->A_3B9A\\" class=\\"".$GLOBALS['A_3B86']."\\" style=\\"width:$this->A_3BA3;\\">";
  $elements=count($this->A_3BC0);
  for ($i=0;$i<$elements;$i++)
  {
  $elementvalue=$this->A_3BC0[$i];
  $elementname=$this->A_3BBF[$i];
  $selected='';
  if(is_array($value)){if(in_array($elementvalue,$value))$selected='selected';}else{if($value==$elementvalue)$selected='selected';}
  echo"<option $selected value=\\"$elementvalue\\">$elementname</option>";
  }
  echo"</select>\\n";
  if(!empty($this->A_3B9F))echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-desc\\">$this->A_3B9F</div>";
  if($A_3B92&&$A_3B94)echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-error\\">$this->A_3BA1</div>";
  echo"</td></tr>\\n";
  }}
  class A_3BCA extends A_3B99
  {
  public function A_3B8F()
  {
  $A_3B94=false;
  $value=$this->A_3B9B;
  if(!is_array($value)&&!empty($value))$value=explode(',',$value);
  if(empty($value))$A_3B94=true;
  if(is_array($value)){if(empty($value[0]))$A_3B94=true;}
  if($A_3B94&&$this->A_3BA0)return true;else return false;
  }
  public function A_3B90 ($A_3B92)
  {
  $A_3B94=false;
  $value=$this->A_3B9B;
  if(!is_array($value)&&!empty($value))$value=explode(',',$value);
  if(empty($value))$A_3B94=true;
  if(is_array($value)){if(empty($value[0]))$A_3B94=true;}
  $this->A_3BF7 ($GLOBALS['A_3B84'],$GLOBALS['A_3B85'],$this->A_3BAC);
  echo"\\n<select multiple size=\\"$this->A_3BB1\\" name=\\"".$this->A_3B9A."[]\\" class=\\"".$GLOBALS['A_3B86']."\\" style=\\"width:$this->A_3BA3;\\">";
  $elements=count($this->A_3BC0);
  for ($i=0;$i<$elements;$i++)
  {
  $elementvalue=$this->A_3BC0[$i];
  $elementname=$this->A_3BBF[$i];
  $selected='';
  if(is_array($value)){if(in_array($elementvalue,$value))$selected='selected';}else{if($value==$elementvalue)$selected='selected';}
  echo"<option $selected value=\\"$elementvalue\\">$elementname</option>";
  }
  echo"</select>\\n";
  if(!empty($this->A_3B9F))echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-desc\\">$this->A_3B9F</div>";
  if($A_3B92&&$A_3B94)echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-error\\">$this->A_3BA1</div>";
  echo"</td></tr>\\n";
  }}
  class A_3BCB extends A_3B99
  {
  public function A_3B8F()
  {
  $A_3B94=false;
  $value=$this->A_3B9B;
  if(!is_array($value)&&!empty($value))$value=explode(',',$value);
  if(empty($value))$A_3B94=true;
  if(is_array($value)){if(empty($value[0]))$A_3B94=true;}
  if($A_3B94&&$this->A_3BA0)return true;else return false;
  }
  public function A_3B90 ($A_3B92)
  {
  $A_3B94=false;
  $value=$this->A_3B9B;
  if(!is_array($value)&&!empty($value))$value=explode(',',$value);
  if(empty($value))$A_3B94=true;
  if(is_array($value)){if(empty($value[0]))$A_3B94=true;}
  $this->A_3BF7 ($GLOBALS['A_3B84'],$GLOBALS['A_3B85'],$this->A_3BAC);
  $elements=count($this->A_3BC0);
  for ($i=0;$i<$elements;$i++)
  {
  $elementvalue=$this->A_3BC0[$i];
  $elementname=$this->A_3BBF[$i];
  $selected='';
  if(is_array($value)){if(in_array($elementvalue,$value))$selected='checked';}else{if($value==$elementvalue)$selected='selected';}
  if($i!=0)echo"<br />";
  echo"<input type=\\"radio\\" $selected name=\\"$this->A_3B9A\\" value=\\"$elementvalue\\" />$elementname";
  }
  if(!empty($this->A_3B9F))echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-desc\\">$this->A_3B9F</div>";
  if($A_3B92&&$A_3B94)echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-error\\">$this->A_3BA1</div>";
  echo"</td></tr>\\n";
  }}
  class A_3BCC extends A_3B99
  {
  public function A_3B8F()
  {
  $A_3B94=false;
  $value=$this->A_3B9B;
  if(!is_array($value)&&!empty($value))$value=explode(',',$value);
  if(empty($value))$A_3B94=true;
  if(is_array($value)){if(empty($value[0]))$A_3B94=true;}
  if($A_3B94&&$this->A_3BA0)return true;else return false;
  }
  public function A_3B90 ($A_3B92)
  {
  $A_3B94=false;
  $value=$this->A_3B9B;
  if(!is_array($value)&&!empty($value))$value=explode(',',$value);
  if(empty($value))$A_3B94=true;
  if(is_array($value)){if(empty($value[0]))$A_3B94=true;}
  $this->A_3BF7 ($GLOBALS['A_3B84'],$GLOBALS['A_3B85'],$this->A_3BAC);
  $elements=count($this->A_3BC0);
  for ($i=0;$i<$elements;$i++)
  {
  $elementvalue=$this->A_3BC0[$i];
  $elementname=$this->A_3BBF[$i];
  $selected='';
  if(is_array($value)){if(in_array($elementvalue,$value))$selected='checked';}else{if($value==$elementvalue)$selected='selected';}
  if($i!=0)echo"&nbsp;";
  echo"<input type=\\"radio\\" $selected name=\\"$this->A_3B9A\\" value=\\"$elementvalue\\" />$elementname";
  }
  if(!empty($this->A_3B9F))echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-desc\\">$this->A_3B9F</div>";
  if($A_3B92&&$A_3B94)echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-error\\">$this->A_3BA1</div>";
  echo"</td></tr>\\n";
  }}
  class A_3BCD extends A_3B99
  {
  public function A_3B8F()
  {
  $A_3B94=false;
  $value=$this->A_3B9B;
  if(!is_array($value)&&!empty($value))$value=explode(',',$value);
  if(empty($value))$A_3B94=true;
  if(is_array($value)){if(empty($value[0]))$A_3B94=true;}
  if($A_3B94&&$this->A_3BA0)return true;else return false;
  }
  public function A_3B90 ($A_3B92)
  {
  $A_3B94=false;
  $value=$this->A_3B9B;
  if(!is_array($value)&&!empty($value))$value=explode(',',$value);
  if(empty($value))$A_3B94=true;
  if(is_array($value)){if(empty($value[0]))$A_3B94=true;}
  $this->A_3BF7 ($GLOBALS['A_3B84'],$GLOBALS['A_3B85'],$this->A_3BAC);
  $elements=count($this->A_3BC0);
  for ($i=0;$i<$elements;$i++)
  {
  $elementvalue=$this->A_3BC0[$i];
  $elementname=$this->A_3BBF[$i];
  $selected='';
  if(is_array($value)){if(in_array($elementvalue,$value))$selected='checked';}else{if($value==$elementvalue)$selected='selected';}
  if($i!=0)echo"<br />";
  echo"<input type=\\"checkbox\\" $selected name=\\"".$this->A_3B9A."[]\\" value=\\"$elementvalue\\" />$elementname";
  }
  if(!empty($this->A_3B9F))echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-desc\\">$this->A_3B9F</div>";
  if($A_3B92&&$A_3B94)echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-error\\">$this->A_3BA1</div>";
  echo"</td></tr>\\n";
  }}
  class A_3BCE extends A_3B99
  {
  public function A_3B8F()
  {
  $A_3B94=false;
  $value=$this->A_3B9B;
  if(!is_array($value)&&!empty($value))$value=explode(',',$value);
  if(empty($value))$A_3B94=true;
  if(is_array($value)){if(empty($value[0]))$A_3B94=true;}
  if($A_3B94&&$this->A_3BA0)return true;else return false;
  }
  public function A_3B90 ($A_3B92)
  {
  $A_3B94=false;
  $value=$this->A_3B9B;
  if(!is_array($value)&&!empty($value))$value=explode(',',$value);
  if(empty($value))$A_3B94=true;
  if(is_array($value)){if(empty($value[0]))$A_3B94=true;}
  $this->A_3BF7 ($GLOBALS['A_3B84'],$GLOBALS['A_3B85'],$this->A_3BAC);
  $elements=count($this->A_3BC0);
  for ($i=0;$i<$elements;$i++)
  {
  $elementvalue=$this->A_3BC0[$i];
  $elementname=$this->A_3BBF[$i];
  $selected='';
  if(is_array($value)){if(in_array($elementvalue,$value))$selected='checked';}else{if($value==$elementvalue)$selected='selected';}
  if($i!=0)echo"&nbsp;";
  echo"<input type=\\"checkbox\\" $selected name=\\"".$this->A_3B9A."[]\\" value=\\"$elementvalue\\" />$elementname";
  }
  if(!empty($this->A_3B9F))echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-desc\\">$this->A_3B9F</div>";
  if($A_3B92&&$A_3B94)echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-error\\">$this->A_3BA1</div>";
  echo"</td></tr>\\n";
  }}
  class A_3BCF extends A_3B99
  {
  public function A_3B8F()
  {
  $A_3B94=false;
  if(empty($this->A_3B9B)||$this->A_3B9B==$this->A_3BA3)$A_3B94=true;
  if($A_3B94&&$this->A_3BA0)return true;else return false;
  }
  public function A_3B90 ($A_3B92)
  {
  $A_3B94=false;
  if(empty($this->A_3B9B)||$this->A_3B9B==$this->A_3BA3)$A_3B94=true;
  $this->A_3BF7 ($GLOBALS['A_3B84'],$GLOBALS['A_3B85'],$this->A_3BAC);
  $checked='';if($this->A_3B9B==$this->A_3BA4)$checked='checked';
  echo"<input type=\\"checkbox\\" $checked name=\\"$this->A_3B9A\\" value=\\"$this->A_3BA4\\" />$this->A_3B9F";
  if($A_3B92&&$A_3B94)echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-error\\">$this->A_3BA1</div>";
  echo"</td></tr>\\n";
  }}
  class A_3BD0 extends A_3B99
  {
  public function A_3B8F()
  {
  $A_3B94=false;
  if(empty($this->A_3B9B)||$this->A_3B9B==$this->A_3BA3)$A_3B94=true;
  if($A_3B94&&$this->A_3BA0)return true;else return false;
  }
  public function A_3B90 ($A_3B92)
  {
  $A_3B94=false;
  if(empty($this->A_3B9B)||$this->A_3B9B==$this->A_3BA3)$A_3B94=true;
  echo"<td class=\\"".$GLOBALS['A_3B85']."2\\" colspan=\\"2\\">";
  $checked='';if($this->A_3B9B==$this->A_3BA4)$checked='checked';
  echo"<input type=\\"checkbox\\" $checked name=\\"$this->A_3B9A\\" value=\\"$this->A_3BA4\\" />$this->A_3B9F";
  if($A_3B92&&$A_3B94)echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-error\\">$this->A_3BA1</div>";
  echo"</td></tr>\\n";
  }}
  class A_3BD1 extends A_3B99
  {
  public function A_3B8F()
  {
  $A_3B93=false;
  $A_3B94=false;
  $len=A_3BE0($this->A_3B9B);
  if ($len==0&&$this->A_3BA0)$A_3B94=true;
  if ($this->A_3BA0==false&&$len==0)$A_3B93=false;
  if ($this->A_3B9B=="<ERROR>")$A_3B93=true;
  if($A_3B93||$A_3B94)return true;else return false;
  }
  public function A_3B90 ($A_3B92)
  {
  $A_3B93=false;
  $A_3B94=false;
  $len=A_3BE0($this->A_3B9B);
  if ($len==0&&$this->A_3BA0)$A_3B94=true;
  if ($this->A_3BA0==false&&$len==0)$A_3B93=false;
  if ($this->A_3B9B=="<ERROR>"){$A_3B93=true; $this->A_3B9B="";}
  $value=$this->A_3B9B;
  $this->A_3BF7 ($GLOBALS['A_3B84'],$GLOBALS['A_3B85'],$this->A_3BAC);
  echo"<input type=\\"file\\" name=\\"AF_".$this->A_3B9A."_UF\\" class=\\"".$GLOBALS['A_3B86']."\\" style=\\"width:$this->A_3BA3;\\"";
  echo" />";
  echo"<input type=\\"hidden\\" name=\\"$this->A_3B9A\\" value=\\"$value\\">";
  if(!empty($value))echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-desc\\">$this->A_3BA4 $value</div>";
  if(!empty($this->A_3B9F))echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-desc\\">$this->A_3B9F</div>";
  if($A_3B92&&$A_3B94)echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-error\\">$this->A_3BA1</div>";
  if($A_3B92&&$A_3B93&&$A_3B94==false)echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-error\\">$this->A_3BA2</div>";
  echo"</td></tr>\\n";
  }}
  class A_3BD2 extends A_3B99
  {
  public function A_3BF9($value)
  {
  $len=A_3BE0($value);
  if ($len==0)return false;
  for ($i=0;$i<$len;$i++){if(A_3BE1('0123456789',$value[i])===FALSE)return false;}
  return true;
  }
  public function A_3B8F()
  {
  if (!$this->A_3BF9($this->A_3BA9))return true;
  if (!$this->A_3BF9($this->A_3BAA))return true;
  if (!$this->A_3BF9($this->A_3BAB))return true;
  return false;
  }
  public function A_3B90 ($A_3B92)
  {
  $A_3B94=false;
  if (!$this->A_3BF9($this->A_3BA9))$A_3B94=true;
  if (!$this->A_3BF9($this->A_3BAA))$A_3B94=true;
  if (!$this->A_3BF9($this->A_3BAB))$A_3B94=true;
  $this->A_3BF7 ($GLOBALS['A_3B84'],$GLOBALS['A_3B85'],$this->A_3BAC);
  echo"<select size=\\"1\\" name=\\"".$this->A_3B9A."_DAY\\" class=\\"".$GLOBALS['A_3B86']."\\">";
  if ($this->A_3BA0) echo"<option> </option>";
  for ($i=1;$i<=31;$i++)
  {
  echo"<option";
  if($i==$this->A_3BA9)echo' selected>';else echo'>';
  echo"$i</option>";
  }
  echo "</select>&nbsp;\\n";
  echo"<select size=\\"1\\" name=\\"".$this->A_3B9A."_MONTH\\" class=\\"".$GLOBALS['A_3B86']."\\">";
  if ($this->A_3BA0) echo"<option> </option>";
  for ($i=0;$i<12;$i++)
  {
  $im=$i+1;
  $month=$this->A_3BA8[$i];
  echo"<option value=\\"$im\\"";
  if($im==$this->A_3BAA)echo' selected>';else echo'>';
  echo"$month</option>";
  }
  echo "</select>&nbsp;\\n";
  echo"<select size=\\"1\\" name=\\"".$this->A_3B9A."_YEAR\\" class=\\"".$GLOBALS['A_3B86']."\\">";
  if ($this->A_3BA0) echo"<option> </option>";
  for ($i=$this->A_3BB1;$i<=$this->A_3BB2;$i++)
  {
  echo"<option";
  if($i==$this->A_3BAB)echo' selected>';else echo'>';
  echo"$i</option>";
  }
  echo "</select>\\n";
  if(!empty($this->A_3B9F))echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-desc\\">$this->A_3B9F</div>";
  if($A_3B92&&$A_3B94)echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-error\\">$this->A_3BA1 --$this->A_3BA9 $this->A_3BAA $this->A_3BAB</div>";
  echo"</td></tr>\\n";
  }}
  class A_3BD3 extends A_3B99
  {
  public function A_3BFA($d,$m,$y)
  {
  if(($m=(date('m')-$m))<0){$y++;}else{if($m==0&&date('d')-$d<0)$y++;}
  return date('Y') - $y;
  }
  public function A_3BF9($value)
  {
  $len=A_3BE0($value);
  if ($len==0)return false;
  for ($i=0;$i<$len;$i++){if(A_3BE1('0123456789',$value[i])===FALSE)return false;}
  return true;
  }
  public function A_3B8F()
  {
  if (!$this->A_3BF9($this->A_3BA9))return true;
  if (!$this->A_3BF9($this->A_3BAA))return true;
  if (!$this->A_3BF9($this->A_3BAB))return true;
  $age=$this->A_3BFA($this->A_3BA9,$this->A_3BAA,$this->A_3BAB);
  if($age<$this->A_3BB4||$age>$this->A_3BB5)return true;else return false;
  }
  public function A_3B90 ($A_3B92)
  {
  $A_3B94=false;
  if (!$this->A_3BF9($this->A_3BA9))$A_3B94=true;
  if (!$this->A_3BF9($this->A_3BAA))$A_3B94=true;
  if (!$this->A_3BF9($this->A_3BAB))$A_3B94=true;
  $A_3B93=false;
  $age=$this->A_3BFA($this->A_3BA9,$this->A_3BAA,$this->A_3BAB);
  if($age<$this->A_3BB4||$age>$this->A_3BB5)$A_3B93=true;
  $this->A_3BF7 ($GLOBALS['A_3B84'],$GLOBALS['A_3B85'],$this->A_3BAC);
  echo"<select size=\\"1\\" name=\\"".$this->A_3B9A."_DAY\\" class=\\"".$GLOBALS['A_3B86']."\\">";
  if ($this->A_3BA0) echo"<option> </option>";
  for ($i=1;$i<=31;$i++)
  {
  echo"<option";
  if($i==$this->A_3BA9)echo' selected>';else echo'>';
  echo"$i</option>";
  }
  echo "</select>&nbsp;\\n";
  echo"<select size=\\"1\\" name=\\"".$this->A_3B9A."_MONTH\\" class=\\"".$GLOBALS['A_3B86']."\\">";
  if ($this->A_3BA0) echo"<option> </option>";
  for ($i=0;$i<12;$i++)
  {
  $im=$i+1;
  $month=$this->A_3BA8[$i];
  echo"<option value=\\"$im\\"";
  if($im==$this->A_3BAA)echo' selected>';else echo'>';
  echo"$month</option>";
  }
  echo "</select>&nbsp;\\n";
  echo"<select size=\\"1\\" name=\\"".$this->A_3B9A."_YEAR\\" class=\\"".$GLOBALS['A_3B86']."\\">";
  if ($this->A_3BA0) echo"<option> </option>";
  for ($i=$this->A_3BB1;$i<=$this->A_3BB2;$i++)
  {
  echo"<option";
  if($i==$this->A_3BAB)echo' selected>';else echo'>';
  echo"$i</option>";
  }
  echo "</select>&nbsp;\\n";
  if(!empty($this->A_3B9F))echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-desc\\">$this->A_3B9F</div>";
  if($A_3B92&&$A_3B93&&!$A_3B94)echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-error\\">$this->A_3BA2</div>";
  if($A_3B92&&$A_3B94)echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-error\\">$this->A_3BA1</div>";
  echo"</td></tr>\\n";
  }}
  class A_3BD4 extends A_3B99
  {
  public function A_3BF9($value)
  {
  $len=A_3BE0($value);
  if ($len==0)return false;
  for ($i=0;$i<$len;$i++){if(A_3BE1('0123456789',$value[i])===FALSE)return false;}
  return true;
  }
  public function A_3B8F()
  {
  if (!$this->A_3BF9($this->A_3BAA))return true;
  if (!$this->A_3BF9($this->A_3BAB))return true;
  return false;
  }
  public function A_3B90 ($A_3B92)
  {
  $A_3B94=false;
  if (!$this->A_3BF9($this->A_3BAA))$A_3B94=true;
  if (!$this->A_3BF9($this->A_3BAB))$A_3B94=true;
  $this->A_3BF7 ($GLOBALS['A_3B84'],$GLOBALS['A_3B85'],$this->A_3BAC);
  echo"<select size=\\"1\\" name=\\"".$this->A_3B9A."_MONTH\\" class=\\"".$GLOBALS['A_3B86']."\\">";
  if ($this->A_3BA0) echo"<option> </option>";
  for ($i=0;$i<12;$i++)
  {
  $im=$i+1;
  $month=$this->A_3BA8[$i];
  echo"<option value=\\"$im\\"";
  if($im==$this->A_3BAA)echo' selected>';else echo'>';
  echo"$month</option>";
  }
  echo "</select>&nbsp;\\n";
  echo"<select size=\\"1\\" name=\\"".$this->A_3B9A."_YEAR\\" class=\\"".$GLOBALS['A_3B86']."\\">";
  if ($this->A_3BA0) echo"<option> </option>";
  for ($i=$this->A_3BB1;$i<=$this->A_3BB2;$i++)
  {
  echo"<option";
  if($i==$this->A_3BAB)echo' selected>';else echo'>';
  echo"$i</option>";
  }
  echo "</select>\\n";
  if(!empty($this->A_3B9F))echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-desc\\">$this->A_3B9F</div>";
  if($A_3B92&&$A_3B94)echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-error\\">$this->A_3BA1</div>";
  echo"</td></tr>\\n";
  }}
  class A_3BD5 extends A_3B99
  {
  public function A_3B90 ($A_3B92)
  {echo"<tr><td colspan=\\"2\\" class=\\"".$GLOBALS['A_3B85']."2\\">&nbsp;</td></tr>\\n";}
  }
  class A_3BD7 extends A_3B99
  {
  public function A_3B90 ($A_3B92)
  {
  $value=$this->A_3BF8();
  echo"<tr><td colspan=\\"2\\" class=\\"".$GLOBALS['A_3B85']."2\\">$value</td></tr>\\n";
  }
  public function A_3BF6()
  {
  $pngsource='PHAgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246Y2VudGVyOyBmb250LWZhbWlseTpBcmlhbCxzYW5zLXNlcmlmOyBmb250LXNpemU6MTJweDsiPk9ubGluZSBGb3JtIG1hZGUgdXNpbmcgQXJjbGFiIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuYXJjbGFiLmNvbS9wcm9kdWN0cy93ZWJmb3JtYnVpbGRlci8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5XZWIgRm9ybSBCdWlsZGVyPC9hPiBGcmVlIEVkaXRpb248L3A+';
  $pngtext=base64_decode($pngsource);
  echo"<tr><td colspan=\\"2\\" class=\\"".$GLOBALS['A_3B85']."2\\">$pngtext</td></tr>";
  }
  public function A_3BF8()
  {
  $htm=$this->A_3BA3;
  $v=A_3BF5($GLOBALS['A_3B28']);$htm=str_replace("[Naam]",$v,$htm);
  $v=A_3BF5($GLOBALS['A_3B26']);$htm=str_replace("[email]",$v,$htm);
  $v=A_3BF5($GLOBALS['A_3B24']);$htm=str_replace("[Bericht]",$v,$htm);
  return $htm;
  }}
  class A_3BD8 extends A_3B99
  {
  public function A_3B90 ($A_3B92)
  {echo"<tr><td colspan=\\"2\\" class=\\"".$GLOBALS['A_3B85']."2\\">$this->A_3BA3</td></tr>\\n";}
  }
  class A_3BD9 extends A_3B99
  {
  public function A_3B90 ($A_3B92)
  {echo"<tr><td colspan=\\"2\\" class=\\"".$GLOBALS['A_3B85']."2\\">$this->A_3BA3</td></tr>\\n";}
  }
  class A_3BDA extends A_3B99
  {
  public function A_3B90 ($A_3B92)
  {echo"<tr><td colspan=\\"2\\" class=\\"".$GLOBALS['A_3B85']."2\\">$this->A_3BA3</td></tr>\\n";}
  }
  class A_3BDB extends A_3B99
  {
  public function A_3B90 ($A_3B92)
  {
  echo"<tr><td colspan=\\"2\\" class=\\"".$GLOBALS['A_3B85']."2\\"><div style=\\"text-align:$this->A_3BA4;\\">";
  if(!empty($this->A_3BA5))echo"<a href=\\"$this->A_3BA5\\" target=\\"_blank\\">";
  echo"<img src=\\"$this->A_3BA3\\"";
  if($this->A_3BB1!=0)echo" width=\\"$this->A_3BB1\\"";
  if($this->A_3BB2!=0)echo" height=\\"$this->A_3BB2\\"";
  echo">";
  if(!empty($this->A_3BA5))echo"</a>";
  echo"</div></td></tr>";
  }}
  class A_3BDC extends A_3B99
  {
  public $A_3BE5=array("3YLSMCXPKEDRW4TI1BVNAHF298","TR2FKLVBXE4CSN13YHIWMPAD98","KD2FYMT39BXIWCVNPRALSEH418","BFTDPW132Y4XIMNVSCARHLK9E8","XLTHCED391SR2MKPWFAY4IBVN8","NLS1R2MVAFB4WXDCITKYE9PH38","DV3MR1LYC4F2WSET9KIBXHNAP8","NWT9BLPX13RM4DV2KFSEAHICY8","NMTH3KYEX1DAS9RLVI2PB4FWC8","B1LRH4STFPWNM239VECXDKYIA8","4NBDI1SPETCVLH3F2YAMWRX9K8","KHXPIBYNE29DSWAVCTL1R3F4M8","V1B4EC9N3FKDLRWPASMHXI2TY8","MEC9AXWH23SD1FKYNT4VILBRP8","TEKP4WX39YAFBL12RCMHISNVD8","TIFACWRSLMYE3B94XNHV1KP2D8","DRWC2T4FXKIAMLVHE9S3PYB1N8","W1LFBE49RMTCI2VYXNSDKPA3H8","IKTXHM9LF3BPSC42VANWDYR1E8","YXC2ESL9MAI4PNWBD3HTVRF1K8","NBLDXITYMKS24RFVEH93AW1PC8","9DBTA4IPVH2L3SFWMN1KRCEXY8","T49CVRW3APSDF1YIXMB2KNEHL8","MRDFVILBHX3KWATYEN2C941PS8","RAKCLTDS9XP3IBVEN21FHYWM48","HY3VNERMCBX9FDIT1P4KWAS2L8","DABMYNXEIS3W4L1VKR2PTHF9C8");
  public $A_3BF4 = "ABCDEF2HI3KLMN9P1RST4VWXY8";
  public function A_3B8F()
  {
  if(!isset($this->A_3B9B[4])) return true;
  $A_3BE2=$this->A_3BA3;
  $key6=A_3BE1($this->A_3BE5[0],$A_3BE2[0]);
  $pngtext=$this->A_3BE5[0][A_3BE1($this->A_3BE5[$key6],$A_3BE2[1])].$this->A_3BE5[0][A_3BE1($this->A_3BE5[$key6],$A_3BE2[2])].$this->A_3BE5[0][A_3BE1($this->A_3BE5[$key6],$A_3BE2[3])].$this->A_3BE5[0][A_3BE1($this->A_3BE5[$key6],$A_3BE2[4])].$this->A_3BE5[0][A_3BE1($this->A_3BE5[$key6],$A_3BE2[5])];
  if(strtoupper($this->A_3B9B)==$pngtext) return false; else return true;
  }
  public function A_3B90 ($A_3B92)
  {
  $A_3BE6=rand(0,5);
  $A_3BE7=$A_3BE6+rand(1,5);
  $A_3BE8=$A_3BE7+rand(1,5);
  $A_3BE9=$A_3BE8+rand(1,5);
  $A_3BEA=$A_3BE9+rand(1,5);
  $A_3BEB=rand(1,25);
  $hash=$A_3BE6+$A_3BE7+$A_3BE8+$A_3BE9+$A_3BEA;
  $hash=$hash*64;
  $A_3BED=$this->A_3BE5[0][$A_3BEB].$this->A_3BE5[0][$A_3BE6].$this->A_3BE5[0][$A_3BE7].$this->A_3BE5[0][$A_3BE8].$this->A_3BE5[0][$A_3BE9].$this->A_3BE5[0][$A_3BEA];
  $A_3BEC=$this->A_3BE5[0][$A_3BEB].$this->A_3BE5[$A_3BEB][$A_3BE6].$this->A_3BE5[$A_3BEB][$A_3BE7].$this->A_3BE5[$A_3BEB][$A_3BE8].$this->A_3BE5[$A_3BEB][$A_3BE9].$this->A_3BE5[$A_3BEB][$A_3BEA];
  $_SESSION['arclabimg']=$A_3BEC;
  $img_url=$GLOBALS['A_3BF2']."&amp;ahash=$hash";
  if($this->A_3BAC=="HIDELEFT")
  {
  echo"<tr><td class=\\"".$GLOBALS['A_3B84']."\\">&nbsp;</td><td class=\\"".$GLOBALS['A_3B85']."\\">";
  }
  else
  {
  echo"<tr><td colspan=\\"2\\" class=\\"".$GLOBALS['A_3B85']."2\\">";
  }
  echo"<img src=\\"".$img_url."\\" width=\\"133\\" height=\\"42\\">";
  echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-desc\\">".$this->A_3B9F."</div>";
  echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-desc\\"><input type=\\"text\\" name=\\"".$this->A_3B9A."\\" class=\\"".$GLOBALS['A_3B86']."\\" size=\\"5\\" maxlength=\\"5\\" /></div>";
  if($A_3B92) echo"<div class=\\"".$GLOBALS['A_3B83']."-error\\">".$this->A_3BA1."</div>";
  echo"</td></tr>\\n";
  }
  public function A_3BDF_5 ($pngtext)
  {
  $pngsource='';
  $captcha_img=imagecreatetruecolor(133,42);imagefilledrectangle($captcha_img,0,0,133,42,imagecolorallocate($captcha_img,255,255,255));
  $x1=rand(2,10);$y1=rand(2,22);
  $x2=rand(27,35);$y2=rand(2,22);
  $x3=rand(52,60);$y3=rand(2,22);
  $x4=rand(78,86);$y4=rand(2,22);
  $x5=rand(100,108);$y5=rand(2,22);
  $abc=imagecreatefromstring(base64_decode($pngsource));
  $pos=A_3BE1($this->A_3BF4,$pngtext[0]);
  imagecopy($captcha_img,$abc,$x1,$y1,$pos*24,0,24,18);
  $pos=A_3BE1($this->A_3BF4,$pngtext[1]);
  imagecopy($captcha_img,$abc,$x2,$y2,$pos*24,0,24,18);
  $pos=A_3BE1($this->A_3BF4,$pngtext[2]);
  imagecopy($captcha_img,$abc,$x3,$y3,$pos*24,0,24,18);
  $pos=A_3BE1($this->A_3BF4,$pngtext[3]);
  imagecopy($captcha_img,$abc,$x4,$y4,$pos*24,0,24,18);
  $pos=A_3BE1($this->A_3BF4,$pngtext[4]);
  imagecopy($captcha_img,$abc,$x5,$y5,$pos*24,0,24,18);
  for ($i=1;$i<26;$i++){$col=rand(34,142);imageline($captcha_img,$i*5+1,2,$i*5+1,39,imagecolorallocate($captcha_img,$col,$col,$col));}
  for ($i=1;$i<8;$i++){$col=rand(34,142); imageline($captcha_img,2,$i*5+1,130,$i*5+1,imagecolorallocate($captcha_img,$col,$col,$col));}
  imagerectangle($captcha_img,0,0,132,41,imagecolorallocate($captcha_img,64,64,64));
  header('Content-Type: image/png'); imagepng($captcha_img);
  imagedestroy($captcha_img); imagedestroy($abc);
  }
  public function A_3BDF_4 ($pngtext)
  {
  $pngsource='';
  $captcha_img=imagecreatetruecolor(133,42);imagefilledrectangle($captcha_img,0,0,133,42,imagecolorallocate($captcha_img,255,255,255));
  $x1=rand(2,10);$y1=rand(2,22);
  $x2=rand(27,35);$y2=rand(2,22);
  $x3=rand(52,60);$y3=rand(2,22);
  $x4=rand(78,86);$y4=rand(2,22);
  $x5=rand(100,108);$y5=rand(2,22);
  $abc=imagecreatefromstring(base64_decode($pngsource));
  $pos=A_3BE1($this->A_3BF4,$pngtext[0]);
  imagecopy($captcha_img,$abc,$x1,$y1,$pos*24,0,24,18);
  $pos=A_3BE1($this->A_3BF4,$pngtext[1]);
  imagecopy($captcha_img,$abc,$x2,$y2,$pos*24,0,24,18);
  $pos=A_3BE1($this->A_3BF4,$pngtext[2]);
  imagecopy($captcha_img,$abc,$x3,$y3,$pos*24,0,24,18);
  $pos=A_3BE1($this->A_3BF4,$pngtext[3]);
  imagecopy($captcha_img,$abc,$x4,$y4,$pos*24,0,24,18);
  $pos=A_3BE1($this->A_3BF4,$pngtext[4]);
  imagecopy($captcha_img,$abc,$x5,$y5,$pos*24,0,24,18);
  for ($i=0;$i<5;$i++)imageline($captcha_img,rand(1,131),rand(1,39),rand(1,131),rand(1,39),imagecolorallocate($captcha_img,rand(0,100),rand(0,100),rand(0,100)));
  imagerectangle($captcha_img,0,0,132,41,imagecolorallocate($captcha_img,64,64,64));
  header('Content-Type: image/png'); imagepng($captcha_img);
  imagedestroy($captcha_img); imagedestroy($abc);
  }
  public function A_3BDF_3 ($pngtext)
  {
  $captcha_img=imagecreatetruecolor(95,30);imagefilledrectangle($captcha_img,0,0,94,29,imagecolorallocate($captcha_img,255,255,255));
  $x1=rand(5,10);$y1=rand(3,12);$x2=rand(20,25);$y2=rand(3,12);$x3=rand(35,47);$y3=rand(3,12);$x4=rand(58,63);$y4=rand(3,12);$x5=rand(75,80);$y5=rand(3,12);
  $col=rand(30,80);imagestring($captcha_img,5,$x1,$y1,$pngtext[0],imagecolorallocate($captcha_img,$col,$col,$col));
  $col=rand(30,80);imagestring($captcha_img,5,$x2,$y2,$pngtext[1],imagecolorallocate($captcha_img,$col,$col,$col));
  $col=rand(30,80);imagestring($captcha_img,5,$x3,$y3,$pngtext[2],imagecolorallocate($captcha_img,$col,$col,$col));
  $col=rand(30,80);imagestring($captcha_img,5,$x4,$y4,$pngtext[3],imagecolorallocate($captcha_img,$col,$col,$col));
  $col=rand(30,80);imagestring($captcha_img,5,$x5,$y5,$pngtext[4],imagecolorallocate($captcha_img,$col,$col,$col));
  $captcha_img2=imagecreatetruecolor(133,42); imagecopyresampled($captcha_img2, $captcha_img, 0, 0, 0, 0, 133, 42, 95, 30);
  for ($i=1;$i<43;$i++){$col=rand(60,200);imageline($captcha_img2,$i*3+1,rand(2,39),$i*3+1,rand(2,39),imagecolorallocate($captcha_img2,$col,$col,$col));}
  for ($i=1;$i<13;$i++){$col=rand(60,200);imageline($captcha_img2,rand(2,130),$i*3+1,rand(2,130),$i*3+1,imagecolorallocate($captcha_img2,$col,$col,$col));}
  imagerectangle($captcha_img2,0,0,132,41,imagecolorallocate($captcha_img,64,64,64));
  header('Content-Type: image/png'); imagepng($captcha_img2);
  imagedestroy($captcha_img);imagedestroy($captcha_img2);
  }
  public function A_3BDF_2 ($pngtext)
  {
  $pngsource='';
  $captcha_img=imagecreatetruecolor(133,42);imagefilledrectangle($captcha_img,0,0,133,42,imagecolorallocate($captcha_img,255,255,255));
  $x1=rand(2,10);$y1=rand(2,22);
  $x2=rand(27,35);$y2=rand(2,22);
  $x3=rand(52,60);$y3=rand(2,22);
  $x4=rand(78,86);$y4=rand(2,22);
  $x5=rand(100,108);$y5=rand(2,22);
  $abc=imagecreatefromstring(base64_decode($pngsource));
  $pos=A_3BE1($this->A_3BF4,$pngtext[0]);
  imagecopy($captcha_img,$abc,$x1,$y1,$pos*24,0,24,18);
  $pos=A_3BE1($this->A_3BF4,$pngtext[1]);
  imagecopy($captcha_img,$abc,$x2,$y2,$pos*24,0,24,18);
  $pos=A_3BE1($this->A_3BF4,$pngtext[2]);
  imagecopy($captcha_img,$abc,$x3,$y3,$pos*24,0,24,18);
  $pos=A_3BE1($this->A_3BF4,$pngtext[3]);
  imagecopy($captcha_img,$abc,$x4,$y4,$pos*24,0,24,18);
  $pos=A_3BE1($this->A_3BF4,$pngtext[4]);
  imagecopy($captcha_img,$abc,$x5,$y5,$pos*24,0,24,18);
  for ($i=0;$i<7;$i++)imageline($captcha_img,rand(1,131),rand(1,39),rand(1,131),rand(1,39),imagecolorallocate($captcha_img,rand(2,15),rand(9,54),rand(16,91)));
  imagerectangle($captcha_img,0,0,132,41,imagecolorallocate($captcha_img,64,64,64));
  header('Content-Type: image/png'); imagepng($captcha_img);
  imagedestroy($captcha_img); imagedestroy($abc);
  }
  public function A_3BDF_1 ($pngtext)
  {
  $pngsource='';
  $captcha_img=imagecreatetruecolor(133,42);imagefilledrectangle($captcha_img,0,0,133,42,imagecolorallocate($captcha_img,255,255,255));
  $x1=rand(2,10);$y1=rand(2,22);
  $x2=rand(27,35);$y2=rand(2,22);
  $x3=rand(52,60);$y3=rand(2,22);
  $x4=rand(78,86);$y4=rand(2,22);
  $x5=rand(100,108);$y5=rand(2,22);

 2. Frank Member
  Reactie geplaatst op: 13-09-2015 om 22:29

  Blijkbaar kan niet alles erop, dit is het onderste stuk

  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  $subject="Webform submission";
  $recipient="debaerefrank@gmail.com";
  $header1="From: ".A_3BEE($GLOBALS["A_3B26"])."\\nMIME-Version: 1.0\\n";
  $header2="Content-type: text/html; charset=utf-8";
  return A_3BFE($recipient,$subject,$message,$header1,$header2);
  }
  if ($A_3B8A==$A_3B89)
  {
  if (A_3B8E($A_3B8B)==false&&$A_3B8B==$A_3B88)
  {
  if(A_3BE4())
  {
  A_3B95();
  A_3B91(9950,false);
  unset($_SESSION['arclabimg']);
  A_3B97();
  }
  else
  {
  A_3B95();
  A_3B91(9951,false);
  unset($_SESSION['arclabimg']);
  A_3B97();
  }}
  else
  {
  A_3B95();
  A_3B91($A_3B8B,true);
  A_3B97();
  }}
  else
  {
  $A_3B92=false;
  if ($A_3B8B!=0)
  {
  if(!isset($_POST["af_page_back"])&&!isset($_POST["af_page_back_x"])&&!isset($_POST["af_page_reset"])&&!isset($_POST["af_page_reset_x"]))$A_3B92=A_3B8E($A_3B8B);
  if($A_3B92)$A_3B8A=$A_3B8B;
  }
  else
  {
  $A_3B8A=1;
  }
  A_3B95();
  A_3B91($A_3B8A,$A_3B92);
  A_3B97();
  }
  ?>

  Vond u dit antwoord nuttig?