1. Terry Member

  VPS server tips

  Topic geplaatst op: 09-12-2011 om 08:20

  Uitleg voor VPS Server en DirectAdmin

  1. Login in je DirectAdmin
  2. Ga naar Admin level
  3. Kijk bij Extra Features
  4. Klik op Licensing / Updates

  Daar zul je van bovenaan je licentiegevens zien staan.
  Sla die op een kladblok, of maak een screenshot ervan.


  Nu kan je gaan beginnen met een herinstallatie van een os platforum via versio vps controle panel. Mijn keuze die ik gebruik is CentOS 5.5 64bit. Wacht 10

  minuutjes voor je verder
  gaat.


  Omdat er bij Versio geen CentOS 5.7 staat, kan je die wel upgaden naar CentOS 5.7
  Doe dit voor dat je Directadmin gaat installeren.

  yum clean all

  yum list updates

  yum update

  reboot

  Naar de reboot ga je naar root
  Typ om te kijken of het gelukt is

  cat /etc/redhat-release

  Je zal dan dit moeten zien.

  CentOS release 5.7 (Final)

  Zo ja, dan is het gelukt.


  Nu gaan we DirectAdmin erop plaatsen.
  Voor dat je DirectAdmin gaat installeren moet je eerst deze pre instal doen.

  yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio libcom_err-devel libcurl-dev


  Oke nu kunnen we starten met DirectAdmin

  wget http://www.directadmin.com/setup.sh

  chmod 755 setup.sh

  ./setup.sh

  Er zal gevraagt worden om je licentiegegevens, voer die correct in.

  Daarna zullen er vragen worden gestelt, aan jou de keuze welke je wilt.


  Nu is DirectAdmin klaar. Vergeet niet je DirectAdmin gegevens op te slaan op kladblok.

  Nog wat tips


  midnight commander is erg handig om in je vps te kijken.

  yum install mc

  DirectAdmin firewal CSF vind ik de beste om mee te werken.
  Install eerst deze code, anders kan je CSF niet installeren.

  yum install perl-libwww-perl


  En dan hieronder de CSF install.

  rm -fv csf.tgz
  wget http://www.configserver.com/free/csf.tgz
  tar -xzf csf.tgz
  cd csf
  sh install.sh


  En zo zijn er nog veel dingen die handig zijn.


  Als er iets niet goed is hoor ik het graag. want elke mens kan fouten maken, en hiervoor hoeven wij ons niet te schamen.


  Ben altijd bereid om te helpen als iets niet lukt.

 2. Terry Member
  Reactie geplaatst op: 09-12-2011 om 08:32

  Htop erg handig voor een onderzoek en om een pid te killen.


  wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el5.rf.x86_64.rpm
  rpm -Uhv rpmforge-release*.rf.x86_64.rpm


  yum install htop

  iotop handig om te kijken op je hd van je VPS Server.


  wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm

  rpm -ivh /root/epel-release-5-4.noarch.rpm
  rm -rf /root/epel-release-5-4.noarch.rpm
  yum -y update
  yum -y install iotop

  Vond u dit antwoord nuttig?

 3. Terry Member
  Reactie geplaatst op: 10-12-2011 om 18:14

  SSH beveiliging/gebruik optimaliseren

  In deze tutorial gaan we SSH beter beveiligen. Echter blijft dit een een simpelle basis tutorial met enkelle basis maatregellen. SSH is de meest en best gebruikte wijze van remote beheer van een Linux systeem. Terecht, met SSH kunt u een machine geheel op afstand beheren, onderhouden, etc. Maar stel dat een kwaadwillende toegang krijgt tot SSH? Dan zijn de gevolgen niet te overzien. Normaliter word er bij SSH ter beveiliging gebruik gemaakt van een username en password.

  Deze tutorial is getest met een CentOS 5 basic installatie, DirectAdmin en CSF.
  De volgende onderwerpen worden behandeld:

  Gebruik sterke wachtwoorden
  Beperk SSH gebruik
  Standaart protocol 2
  Wijzig standaart SSH poort
  Geen SSH root toegang
  Beheer vanaf één enkel IP


  1) Gebruik sterke wachtwoorden

  Een van de zwakste punten bij wachtwoorden is altijd de gebruiker en de moeilijkheid van een wachtwoord. Let op dat bij DirectAdmin SSH gebruik het wachtwoord overeenkomt met het wachtwoord van de DirectAdmin user. Uiteraard geld voor een DirectAdmin wachtwoord de zelfde geadviseerde punten als een SSH wachtwoord (en ieder ander mogelijk wachtwoord):

  Minimaal 8 karakters/tekens
  Gebruik grote en kleine letters
  Mix getallen en letters door elkaar
  Gebruik speciale tekens (!@#$%^&*_+)


  2) Beperk SSH gebruik

  Stel dat een van uw DirectAdmin gebruikers zijn/haar inloggegevens in kwaadwillende handen vallen (of zij hebben zelf slechte intenties). Het laatste wat u wil is dat deze gebruiker met wat voor een rechten dan ook SSH toegang heeft tot uw server. Het is daarom sterk aan te raden om DirectAdmin users en resellers GEEN SSH toegang te geven. Bij gebruikers die dit wel wensen kunt u altijd zelf, individueel toegang geven. U kunt SSH toegang uitschakelen tijdens het aanmaken als optie van user en reseller hosting pakketten.

  U kunt een lijst van toegestane SSH users terug vinden in /etc/ssh/sshd_config.
  Normaliter staat onderaan deze config file een lijst met users die SSH toegang hebben. Als u verder niemand behalve uzelf toegang wil geven zal er enkel deze lijn staan:
  AllowUsers root.

  Na wijzigingen moet u sshd service herstarten met:

  #service sshd restart


  3) Standaard protocol 2

  SSH heeft standaard op dit moment twee protocols om langs te communiceren. Protocol 1 is ouder en minder veilig. Wij gaan daarom protocol 2 als standaard instellen.

  Bewerk /etc/ssh/sshd_config en zoek/wijzig de volgende regel op in /etc/ssh/sshd_config:

  #Protocol 1,2
  Protocol 2

  Na wijzigen van het bestand herstart de sshd service:

  # service sshd restart


  4) Wijzig standaard ssh poort

  Een andere belangrijke wijziging is het veranderen van de standaard SSH poort. In dit voorbeeld gaan we SSH van poort 22 naar poort 1022 veranderen. Let op dat bij deze wijziging u bij uw gebruikte SSH cliënt nu wel de nieuwe poort moet opgeven voor connecten!
  Stap 1)

  Eerst gaan we de firewall zodanig instellen dat op ook op de nieuwe poort geluisterd kan worden. Hoe is afhankelijk van uw gebruikte firewall. Gebruikt u CentOS dan zal deze hoogstwaarschijnlijk de 'setup' tool inbegrepen hebben. Servers met CSF kunnen dit vanuit het DirectAdmin CSF pagina instellen of via de CSF config file.

  Setup wijze:

  #setup

  u kunt bij firewall en netwerk opties de toegestane poorten opgeven. Zorg ervoor dat poort 1022 niet meer geblokkeerd word. (1022:tcp kunt u bij custom ports toevoegen)

  CSF Wijze

  Bij CSF zult u de ingaande en uitgaande poort moeten opgeven. Voeg de poort 1022 toe op de CSF config pagina. (zowel TCP_in als TCP_out).
  Beschikt u niet over CSF dan is deze config file terug te vinden als: /etc/csf/csf.conf

  Zoek naar TCP_in en TCP_out en voeg hier de poort 1022 toe.
  Stap 2)

  Nadat de nieuwe poort 1022 openstaat voor buitenaf gaan we SSH configureren dat die ook daadwerkelijk op deze poort luistert.
  Open de SSH config file: /etc/ssh/sshd_config en wijzig de volgende instellingen:

  # Run ssh on a non-standard port:
  Port 1022 #Change me

  Na het opslaan van de config file zal SSH de volgende keer dat het gestart worden op de nieuwe poort luisteren.
  SSH herstarten:

  # service restart sshd
  Stap 3)

  Nu SSH op een nieuwe poort luistert (1022) moeten we mogelijk opnieuw connecten met de server.
  Echter staat de oude poort nu nog wel open volgens de firewall. Verwijder deze poort zoals je gedaan hebt door een nieuwe poort toe te voegen (stap 1). Enkel nu voegen we geen poort 1022 toe, maar verwijderen we poort 22.


  5) Geen SSH root toegang

  Voorkom direct inloggen met ssh als root. We gaan een extra gebruiker aanmaken die basis rechten heeft. Deze krijgt SSH toegang. U kunt vervolgens met deze gebruiker inloggen en su'en naar root.

  We gaat eerst een nieuwe user aanmaken (username word suroot):

  # useradd suroot

  Vervolgens gaan we deze een password geven (geef hier zelf uw gewenste wachtwoord in, denk aan stap1):

  # passwd suroot
  Changing password for user suroot.
  New UNIX password:
  Retype new UNIX password:
  passwd: all authentication tokens updated successfully.

  Wijzig het volgende regel in /etc/ssh/sshd_config:

  # Prevent root logins:
  PermitRootLogin no

  Ook controleren we de regel met toegestane SSH login users in /etc/ssh/sshd_config. Meer info zie "2) Beperkt SSH gebruikers" (root moet weg, suroot toevoegen):

  AllowUsers suroot

  Na het wijzigen moet u enkel nog SSH server herstarten

  # service sshd restart
  Gebruik van suroot

  Nu we niet meer direct kunnen inloggen als root gebruiker doen we dit via de suroot user. Hier onder een voorbeeld van gebruik om op root dingen te wijzigen:

  Login als de user suroot op dezelfde wijze als u normaal inloged als root.
  Schakel over naar root user, geef als gevraagd het wachtwoord:

  # su root
  Password:

  Gefeliciteerd, u hebt nu root toegang via de suroot user
  6) Beheer vanaf één enkel IP

  Nog mooier is om SSH beheer vanaf een enkele locatie (IP) plaatsvind. Bijvoorbeeld kantoor. We gaan met deze stap iptables vertellen dat poort 1022 (zie stap "4) Wijzig standaart SSH poort").

  In dit voorbeeld pakken we als werkplek IP 195.216.246.2 en gebruiken luisterd SSH op poort 1022.

  Bewerk het bestand /etc/sysconfig/iptables en voeg deze regel toe:

  iptables -A INPUT -p tcp -s 195.216.246.2 --dport 1022 -j ACCEPT

  Sla de wijziging op en herstart Iptables:

  # /etc/rc.d/init.d/iptables restart

  U kunt vanaf nu enkel nog SSH gebruik vanaf adres 195.216.246.2 op poort 1022

  Vond u dit antwoord nuttig?